Yeddieminlik Muhtırası Örneği

Yeddieminlik Muhtırası Örneği ni haczederek yeddiemin olarak bıraktığınız kişiye bu malların satışından önce gönderdiğiniz bir müzekkeredir. Bu müzekkere ile, yeddiemini haczedilen malların satış günü satışa hazır halde eksiksiz ve tam olarak hazırlaması gerektiğini aksi halde yeddieminliği suistimalden kendisine dava açılacağını bildirirsiniz.

 

 

 


Yeddieminlik Muhtırası Örneği

T.C.
İSTANBUL ANADOLU
…İCRA MÜDÜRLÜĞÜ
DOSYA NO:

YEDDİEMİNLİK MUHTIRASI

YEDDİEMİN :

Haciz edilerek yediemin sıfatıyla tarafınıza teslim edilen hacizli malların satışına karar verilmiştir.
Bu hususta düzenlenen taşınır açık artırma ilanından bir sureti ilişikte gönderilmiştir.
Yedieminde bulunan hacizli malları satış günleri satış mahallinde ve satış saatinde hazır bulundurmanız, mahçuzları satış mahaline getirip götürmek için ücret istediğiniz takdirde satış gününden en az bir gün önceden Müdürlüğümüze müracaat etmeniz, hacizli malları satış mahallinde hazır bulundurmamak suretiyle satışın düşürülmesine sebebiyet verdiğiniz takdirde yedieminlik görevini suistimal suçundan hakkınızda TC.289 ve müteakkip maddeleri uyarınca yasal işlem yapılacağı hususu ihtaren tebliğ olunur.

…İstanbul Anadolu …İcra Müdür Yrd.

 

EKİ : Taşınır açık artırma ilanı.


 

You may also like...

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: