Tehir-i İcra İçin Ek Mehil Verilmesi Talebi

Tehir-i İcra İçin Ek Mehil Verilmesi Talebi

Tehir-i İcra İçin Ek Mehil Verilmesi Talebi ve bir çok icra talep ve müzekkerelerini sayfamızda bulabilirsiniz.

Tehir-i İcra İçin Ek Mehil Verilmesi Talebi Örneği


  T.C.

İSTANBUL ANADOLU

…İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

DOSYA NO: 2017/………… ES.

Takibe konu ilam, tehir-i icra talepli temyiz edilmiş olup, müdürlüğünüzce hesaplanan teminat tutarı dosyaya depo edilmiş ve tarafımıza, Yargıtay’dan icrayı geri bırakma kararı getirmek üzere, …….. Tarihinden başlamak üzere … gün mehil verilmiş idi. İş bu kere, Yargıtay’ca henüz icranın geri bırakılması talebimiz hususunda bir karar verilmediğinden, tarafımıza bu hususta ek süre verilmesini talep ederim dedi.

    Borçlu Vekili


Bloga e-posta ile abone ol

Bu bloga abone olmak ve e-posta ile bildirimler almak için e-posta adresinizi girin.

Diğer 592 aboneye katılın

İlk yorum yapan olun

Yorum, Görüş ve Önerileriniz Tüm Okuyucular ve Bizim İçin Çok Önemli !