Tapuya 150/C Şerhi Müzekkeresi

Tapuya 150/C Şerhi Müzekkeresi

Bu Yazıda Neler Var?

Tapuya 150/C Şerhi Müzekkeresi örneğini aşağıda bulabilirsiniz.  150/C şerhini ipotek borçlusunun gayrimenkulünü satışa çıkartmak istediğinizde satış işleminden ilgili tapuyu haberdar etmek ve 150/C şerhini tapu müdürlüğüne işletmek için bu müzekkereyi kullanabilirsiniz.

Madde 150/c – (Ek: 18/2/1965-538/72 md.)
İcra memuru, ipoteğin paraya çevrilmesi hakkındaki takibin başladığını tapu idaresine haber
vermeye mecburdur. Tapu memuru, keyfiyeti taşınmazın siciline şerh verir. taşınmazı bu şerh
tarihinden sonra iktisap edenlere icra veya ödeme emri tebliğ olunmaz.”

 

 

 

 

 

 

 


 Tapuya 150/C Şerhi Müzekkeresi

T.C.
İSTANBUL
….İCRA MÜDÜRLÜĞÜ
Dosya No:………Esas

……………………………TAPU SİCİL MÜDÜRLÜĞÜNE

ALACAKLI :
VEKİLİ :
BORÇLU :

MALİK :
BORÇ MİKTARI :
İPOTEK : ( ) tarihli ve ( ) yevmiye sayılı ipotek.

Yukarıda yazılı olan borçlunun işbu borcu sebebiyle aşağıda kayıtları yazılı olan gayrimenkulün üzerindeki iopteğin paraya çevrilmesi yolu ile icra takibine başlanmıştır.
Bildirilen işbu gayrimenkulün kaydına İİK.nun 150/C satışa arz şerhinin konulması,tapu kayıtlarının çıkartılarak en son durumu ile birlikte dosyamıza gönderilmesi rica olunur.30.Mayıs.2018

İst…..İcra Müd.Yard

İPOTEKLİ GAYRİMENKUL BİLGİLERİ


 

Bloga e-posta ile abone ol

Bu bloga abone olmak ve e-posta ile bildirimler almak için e-posta adresinizi girin.

Diğer 593 aboneye katılın

İlk yorum yapan olun

Yorum, Görüş ve Önerileriniz Tüm Okuyucular ve Bizim İçin Çok Önemli !