Tagged: Yüksek Mahkeme Kararları

Seçimde İstifa Edecek Kamu Personeli İçin İstifa Dilekçesi 0

Kanalizasyon sularının arıtım yapılmaksızın akarsuya dökülmesi / Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi

Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi Başvuru No:2014/4686 Karar Tarihi: 01.02.2018 Mahkeme: İdare Mahkemesi Konu: Kanalizasyon sularının arıtım yapılmaksızın akarsuya dökülmesi nedeniyle özel hayata ve aile hayatına saygı hakkının ihlali Özet: Somut olayda akarsuyun köyün yakınından...

Seçimde İstifa Edecek Kamu Personeli İçin İstifa Dilekçesi 0

Düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti ve basın hürriyeti / Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu

Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu Başvuru No:​2014/5761 Karar Tarihi: 10/5/2018 Mahkeme: Asliye Hukuk Mahkemesi Konu: Düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti ve basın hürriyeti   Özet: Eldeki başvurunun çözümlenmesinde göz önünde tutulması gereken ilk...

yüksek-mahkeme-kararları 0

213 sayılı Vergi Usul Kanunu

213 sayılı Vergi Usul Kanunu Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi Başvuru Numarası: 2017/112 Karar Tarihi: 14.06.2017 Konu: 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 23.6.1982 tarihli ve 2686 sayılı Kanun’un 51. maddesiyle değiştirilen 378. maddesinin ikinci fıkrasının...