Tagged: yargıtay kararları

yüksek-mahkeme-kararları 0

Katma Değer Vergisi Beyannameleri

Katma Değer Vergisi Beyannameleri Danıştay 4. Daire Başkanlığı 2014/4453 E. 2016/2208 K. K. Tarihi: 16.05.2016 Mahkeme: Bölge İdare Mahkemesi KONU: Katma değer vergisi beyannamelerinin elektronik ortamda kanuni süresi içinde verilmemesinden kaynakla usuli ceza kesilmesi....

yüksek-mahkeme-kararları 0

Karşılıksız Yararlanma

Yargıtay 2. Ceza Dairesi 2018/236 E. 2018/1015 K. K. Tarihi: 12.02.2018 Mahkeme: Asliye Ceza Mahkemesi Konu: Karşılıksız yararlanma ÖZET: İş yerinde kaçak elektrik kullanan sanık hakkında, zararın soruşturma tamamlanmadan önce tazmin edilmesi halinde kamu...