Tagged: talep ve müzekkere örnekleri

Varislerinin Tespiti İçin İcra Müdürlüğünden Yetki Talebi ve Müzekkere Örneği 0

Haciz İhbarnamesine İtiraz Dilekçe Örneği

Aşağıdaki Haciz İhbarnamesine İtiraz Dilekçe Örneği ni kendi firmanıza ve alacaklı bilgilerine göre uyarlayarak kullanabilirsiniz. Haciz ihbarnamesinin size gelmesinin sebebi ihbarnamede yazan borçlu firma yada şahsın sizden hak ettiği alacağa haciz koyulması anlamına gelir....

Tapuya 150/C Şerhi Müzekkeresi 0

Tapuya 150/C Şerhi Müzekkeresi

Tapuya 150/C Şerhi Müzekkeresi örneğini aşağıda bulabilirsiniz.  150/C şerhini ipotek borçlusunun gayrimenkulünü satışa çıkartmak istediğinizde satış işleminden ilgili tapuyu haberdar etmek ve 150/C şerhini tapu müdürlüğüne işletmek için bu müzekkereyi kullanabilirsiniz. “Madde 150/c –...

Çap -İsteme- Müzekkeresi 0

Çap İsteme Müzekkeresi

Aşağıdaki çap isteme müzekkeresi  dosyanız dan hacizli taşınmazın satışı öncesi kadastro müdürlüğünden taşınmaza ait çap durumunu almanızı sağlar. Aşağıdaki çap isteme müzekkeresinde ki eksik yerleri kendi icra dosyanıza ve taşınmaz bilgilerine göre düzenleyerek icra...

Taşınmaz Açık Artırma İlan Örneği 0

Borç Ödeme Muhtırası

İcra takibi başlattıktan sonra dosyada her hangi bir masraf yapmadan borçluyu ödemeye davet etmek için kullanabileceğiniz aşağıdaki borç ödeme muhtırası nı borçlunuzun bilgilerini ekleyerek icra kanalı ile gönderebilirsiniz.     Borç Ödeme Muhtırası Örneği...

Bankadan Rehin Bilgisi Sorma 0

Bankadan Rehin Bilgisi Sorma

Bankadan rehin bilgisi sorma müzekkeresi haciz koyduğunuz aracın üzerinde rehin şerhi  görünmesi durumunda bu müzekkere ile aracın güncel rehin bilgilerini öğrenebilirsiniz.  Hacizli araçların bir kısmında rehin şerhi görünebilmektedir. Ancak rehin şerhlerinin bir kısmının içeriği...

İcra Dairesinde Borçluya Tebligat 0

İcra Dairesinde Borçluya Tebligat

İcra dairesinde borçluya tebligat yaparak takibi kesinleştirmek  için aşağıdaki tutanağı kullanabilirsiniz. Bu işlemi yapmadan önce icra müdürü ile mutlaka görüşmenizde fayda var. Bu tür işlemler suistimale son derece açık olduğu için icra müdürlükleri bu...

Becayiş Dilekçe Örneği 2019 0

Ek Mehil Vesikası Örneği

Ek mehil vesikası örneği ni icra işlemlerinizde kullanabilirsiniz. Teminat mektuplu ek mehil vesikası na buradan ulaşabilirsiniz. Ek Mehil Vesikası Örneği T.C. İSTANBUL …..İCRA MÜDÜRLÜĞÜ Dosya No:………Esas EK MEHİL VESİKASIDIR ALACAKLI : VEKİLİ : BORÇLU...

Teminat Mektuplu Ek Mehil Vesikası Örneği 0

Teminat Mektuplu Ek Mehil Vesikası Örneği

Teminat mektuplu ek mehil vesikası örneği ni icra işlemlerinizde kullanabilirsiniz. Ayrıca ek mehil vesikası örneğine buradan ulaşabilirsiniz. Teminat Mektuplu Ek Mehil Vesikası Örneği T.C. İSTANBUL ….İCRA MÜDÜRLÜĞÜ EK MEHİL VESİKASIDIR ALACAKLI : VEKİLİ :...

Aciz -Vesikası -Örneği 0

Aciz Vesikası Örneği

Aciz vesikası örneği ile tahsil edilememiş yada kısmen tahsil edilmiş ve kala bakiye borç alacaklarının aciz belgesine  bağlanabilmesi için kullanılan örnek şablondur. Boş alanları kendi icra dosyanıza göre doldurmanız gereklidir.       Aciz...

Üçüncü- Haciz- İhbarnamesi 0

89/3 Üçüncü Haciz İhbarnamesi

89/3 Üçüncü Haciz İhbarnamesi 89/3 Üçüncü Haciz İhbarnamesi  89/1 ve 89/2 haciz ihbarnamelerine süresinde veya hiç cevap verilmemiş ise gönderilmektedir. Üçüncü şahsa gönderilecek olan 89/3 üçüncü haciz ihbarnamesinde birinci ve ikinci haciz ihbarnamelerinin tebliğ tarihleri...

İkinci -Haciz -İhbarnamesi 0

89/2 İkinci Haciz İhbarnamesi

89/2 İkinci Haciz İhbarnamesi ni daha önce üçüncü şahsa yolladığınız 89/1 haciz ihbarnamesine zamanında cevap vermemesi yada itiraz etmemesi durumunda yollayabilirsiniz. Üçüncü şahıs, 89/1 birinci haciz ihbarnamesine süresinde itiraz etmez yada cevap vermez ise,...

Birinci -Haciz -İhbarnamesi- Örneği 0

89/1 Birinci Haciz İhbarnamesi

89/1 Birinci Haciz İhbarnamesi  ile dosya borçlusunun üçüncü şahıslarda bulunan hak ve alacaklarının haczinde uygulamak üzere kullanabilirsiniz. birinci haciz ihbarnamesi ile borca yeter tutardaki borçlunun alacağını tespit ettiğiniz kurum ve kuruluşlara bu ihbarnameyi icra...

Araç Haciz Talebi 0

Araç Haciz Talebi

Aşağıdaki araç haciz talebi ile icra takibi başlattığınız borçlu yada borçluların adına kayıtlı olan araçlara haciz koyabilirsiniz. Araca haciz koyma işlemini yapmak için, icra takibini başlattığınız icra dairesine gidin ve icra dosyanızı çıkartarak boş...

Rehin Açığı Belgesi Örneği 0

Rehin Açığı Belgesi Örneği

Rehin Açığı Belgesi Örneği rehinli ipotekli takiplerde çok kullanılan bir belgedir. Rehin açığı belgesi ile rehinli malın satışından gelen tutar borç miktarını karşılamaz ise bu belge ile kalan bakiye borç için borçlu hakkında icra...

Mirasçıya Muhtıra Örneği 0

Mirasçıya Muhtıra Örneği

Dosya borçlusunun vefat etmesi halinde uyaptan borçlunun mirasçılarını sorgulayarak  tespit edilen mirasçılara aşağıdaki mirasçıya muhtıra örneği ni göndererek mirasçıları haberdar eder ve  icra takibine devam etmenize olanak sağlar.      Mirasçıya Muhtıra Örneği T.C....

Yeddieminlik Muhtırası Örneği 0

Yeddieminlik Muhtırası Örneği

Yeddieminlik Muhtırası Örneği ni haczederek yeddiemin olarak bıraktığınız kişiye bu malların satışından önce gönderdiğiniz bir müzekkeredir. Bu müzekkere ile, yeddiemini haczedilen malların satış günü satışa hazır halde eksiksiz ve tam olarak hazırlaması gerektiğini aksi...