Tagged: 89/1 Birinci Haciz İhbarnamesi Talebi

Birinci -Haciz -İhbarnamesi- Örneği 0

89/1 Birinci Haciz İhbarnamesi

89/1 Birinci Haciz İhbarnamesi  ile dosya borçlusunun üçüncü şahıslarda bulunan hak ve alacaklarının haczinde uygulamak üzere kullanabilirsiniz. birinci haciz ihbarnamesi ile borca yeter tutardaki borçlunun alacağını tespit ettiğiniz kurum ve kuruluşlara bu ihbarnameyi icra...