Birinci -Haciz -İhbarnamesi- Örneği

89/1 Birinci Haciz İhbarnamesi

16/05/2018 admin 0

89/1 Birinci Haciz İhbarnamesi  ile dosya borçlusunun üçüncü şahıslarda bulunan hak ve alacaklarının haczinde uygulamak üzere kullanabilirsiniz. birinci haciz ihbarnamesi ile borca yeter tutardaki borçlunun […]