Tagged: 5233 sayılı Kanun kapsamında yanlızca “maddi” zararların tazmininin