Tagged: 103 talebi

103-Davetiyesi- (103- Talebi) 0

103 Davetiyesi (103 Talebi)

Hakkında icra takibi yapılan borçlunun taşınmazı yada aracına konan hacze istinaden, borçluya 103 davetiyesi göndermek için kullanabileceğiniz 103 talebi örneği. 103 Davet Kağıdı Nedir 103 Davet kağıdı borçlunun haciz sırasında haciz mahallinde olmadı hallerde tatbik...