Ödeme Sonrası İcra Kalkma Süresi

İcra Ödemeyi Yaptıktan Ne Kadar Süre Sonra Kalkar?
İcra Ödemeyi Yaptıktan Ne Kadar Süre Sonra Kalkar?

Alacaklıların, alacaklarını almaması üzerine İcra dairesine başvuru yapması sonucu alacak takibi başlatılır, ödeme sonrası icra kalkma süresi ise ifa ile olur. İcra Dairesi tarafından borçluya tebligat gönderilir ve ödeme emri tebliğ edilir. Alacaklı mal kaçırma şüphesine istinaden İhtiyati Tedbir talep edebilir.

İcra Nedir?

Borçlu kişi tarafından borcun süresinde ifa edilmemesi sonucu, alacaklı tarafından devlet eliyle hakkın alınması yoludur. İcra takibi 2 şekilde gerçekleşir. İcra ve İflas Kanunu’na göre ilamlı ve ilamsız icra takibi yapılmaktadır.

İlamlı İcra ve İlamsız İcra Nedir?

İcra takibinden önce karara bağlanmış ya da kesinleşecek bir dava olması halinde sonuç beklenmelidir. Mahkeme kanalıyla kesinleşen karar, icraya konu olabilir. Açılan ilamlı icra takibinde, ödeme emrinin borçluya tebliği sonrası yapılan ödemelerde ödeme sonrası icra kalkma süresi hemen gerçekleşir.

İlamlı İcra ve İlamsız İcra Nasıl Kaldırılır?

İlamlı icra; mahkeme sonucu kesinleşen kararın icra işlemine konulmasıdır. İlamsız icra ise süresi geçen kambiyo senetlerinin ya da mahkeme haricinde işleme konulacak olan alacakların takip yoludur. Para ve teminat alacakları için geçerli olan ilamsız icra, açılan en yoğun icra yoludur.

İcra Ödemeyi Yaptıktan Ne Kadar Süre Sonra Kalkar?
İcra Ödemeyi Yaptıktan Ne Kadar Süre Sonra Kalkar?

Ödeme sonrası icra kalkma süresi ve kaldırılması;

  • Borçluya ödeme emrinin tebliğ edilmesi
  • İlamlı icra için mahkeme kararı olması
  • İlamsız icra için para ve teminat alacağı olması
  • İcra başlatmadan önce ihtiyati tedbir kararı alındıysa 2 hafta içerisinde esasa dayalı dava açmak
  • İcra dairesine ödeme yapılması
  • İcra Dairesi dışında ödeme yapılması

Peki, icra ödemeyi yaptıktan ne zaman süre sonra kalkar?

İcra Kaldırmak İçin Ödeme Nereye Yapılır?

İcranın kaldırılması için öncelikle borçlu tarafından belirtilen tutarın icra dairesine ya da alacaklı vekiline yapılması gerekir. İcra Dairesine yapılan ödemelerde gereken tutar hesaplanır ve borçlunun ödemesi ile icra hemen kalkar. Hacze kabil mallar üzerinde olan hacizlerde, tüm haciz masraflarının tamamı borçluya aittir.

İcra Dairesi Harici Ödemelerde İcra Nasıl Kalkar?

İcra dairesi haricinde yapılan ödemelerde ibraname alınması ve ödeme avukat hesabına yapılmış ise İcra Dairesi’ne borcun kapandığına dair, borcu yoktur yazısı göndermesi gerekmektedir.

Bloga e-posta ile abone ol

Bu bloga abone olmak ve e-posta ile bildirimler almak için e-posta adresinizi girin.

Diğer 592 aboneye katılın

İlk yorum yapan olun

Yorum, Görüş ve Önerileriniz Tüm Okuyucular ve Bizim İçin Çok Önemli !