Mirasçıya Muhtıra Örneği

Dosya borçlusunun vefat etmesi halinde uyaptan borçlunun mirasçılarını sorgulayarak  tespit edilen mirasçılara aşağıdaki mirasçıya muhtıra örneği ni göndererek mirasçıları haberdar eder ve  icra takibine devam etmenize olanak sağlar.

 

 


 Mirasçıya Muhtıra Örneği

T.C.
İSTANBUL ANADOLU
…İCRA MÜDÜRLÜĞÜ
Dosya No:

MUHTIRA

BORÇLU :
MİRASÇI :
ADRESİ :
:
BORÇ : ……………………. TL FAİZ VE MASRAFSIZ

Dosyamız borçlusu …………….. ‘un …/…./………… tarihinde vefat etmesi nedeni ile mirasçısı olarak dosyamız borcunu işbu muhtıranın tebliği tarihinden itibaren YEDİ GÜN içinde ödemeniz , borcun ödenmemesi halinde menkul malarınızın borç kadarı İİK.nun 85.maddesi gereğince haczedilecek İİK.88 madde gereği muhafaza altına alınacak ve satılacağı, Ayrıca yapılacak masraflar da borca ilave edileceğinin bilgi edinilmesi ile mirası red etti iseniz evraklarınızı yine bu yedi gün içinde ibraz etmeniz luzumu tebliğ ve ihtar olunur.

( IBAN NO )BANKA HESAP NO: VAKIFLAR BANKASI ……………. ŞB.MD.NÜN
TR…………………………………… SAYILI HESAP.

İstanbul Anadolu….İcra Müdür yrd.


 

You may also like...

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: