Lojman Başvuru Dilekçe Örneği

Seçimde İstifa Edecek Kamu Personeli İçin İstifa Dilekçesi

Bu Yazıda Neler Var?

Lojman başvuru dilekçe örneği ni lojman başvuruları için kullanabilirsiniz.

VAKIF KONUTLARI TAHSİS TALEP BEYANNAMESİ

1- Adı ve Soyadı………………………………………

2- Görev Ünvanı………………………………………

3- Sicil Numarası……………………………………

4- Görev Yeri………………………………………….

5- Ev Adresi…………………………………………..

6- Kadro Derecesi………………………………….

7- Kamu Konutları Kanunu kapsamına giren kurum ve kuruluşlarda geçen hizmet süresi (Yıl, Ay,

Gün)

8- Kamu Konutları Kanunu kapsamına giren kurum ve kuruluşların konutlarından daha önce

yararlanmış ise konutta oturduğu süre (Yıl, Ay, Gün)

9- Medeni Hali

10- Kanunen bakmakla yükümlü bulunduğu çocuk sayısı

11- Eşi ve çocukları dışında kanunen bakmakla mükellef bulunduğu ve konutta birlikte oturacağı

aile fertleri sayısı

12- Konut tahsis talebinde bulunan personelin aylık ve özlük hakları hariç, her türlü diğer aylık

veya yıllık gelirleri ile konuta birlikte oturacağı aile fertlerinin aylık veya yıllık gelirleri (maaş,

ücret, ikramiye, emekli maaşı, konut kirası gibi) yıllık toplamı TL.

13- Eşinin Kamu Konutları Kanunu kapsamına giren kurum ve kuruluşlarda çalışıp çalışmadığı

14- Kamu Konutları Kanunu kapsamına giren kurum ve kuruluşlarda konut tahsisi için beklediği

süre (Yıl, Ay, Gün)

15- Konutun bulunduğu il veya ilçenin belediye ve mücavir alan sınırları içinde kendisinin eşinin,

çocuğunun ve kanunen bakmakla mükellef olduğu ve konutta birlikte oturacağı aile fertlerinin

oturmaya elverişli konutu olup olmadığı

16- Kurum ve kuruluşların mevzuatına göre kademe ilerlemesi veya derece yükseltilmesinin

durdurulması veya bu cezaya eş veyahutta daha ağır bir disiplin cezası alıp almadığı

17- Görevi ihmal veya suistimalden mahkumiyeti bulunup bulunmadığı

18- Kamu Konutları Kanunu kapsamına giren kurum ve kuruluşlarda bulunduğu görevler ve

süreleri:

…………………………………………..

…………………………………………..

19- Daha önce Kamu Konutları Kanunu kapsamına giren kurum ve kuruluşlarda kendisine konut

tahsis edilenler için:

Konutun Bulunduğu Konuta Giriş Konuttan Çıkma Konutta Oturma Süresi

İl veya İlçesi Tarihi Tarihi (Yıl, Ay, Gün)

………………….. …………… …………… ………………..

…………………. …………… ……………. ………………..

20- Eşinin ve kanunen bakmakla mükellef bulunduğu çocuklarının:

Adı ve Soyadı Doğum Yeri ve Tarihi Tahsil Durumu

………………………… ……………………………….. ………………………

………………………… ……………………………….. ………………………

21- Eşi ve çocukları dışında kanunen bakmakla mükellef bulunduğu ve konutta birlikte oturacağı

aile fertlerinin:

Adı ve Soyadı Doğum Yeri ve Tarihi Yakınlığı

………………………… ……………………………….. ………………………

………………………… ……………………………….. ………………………

22- Konut tahsis talebinde bulunan personelin aylık ve özlük hakları hariç, diğer aylık veya yıllık

gelirleri (TL):

………………………………………………….

………………………………………………….

23- Konut tahsis talebinde bulunan personelin kanunen bakmakla mükellef bulunduğu ve konutta

birlikte oturacağı aile fertlerinin aylık veya yıllık gelirlerinin (Maaş, ücret, ikramiye, emekli maaşı,

konut kirası, vb.) bir yıllık toplamı (TL).

………………………………………………….

24- Halen oturduğu konutun:

Kime Ait Olduğu Semti (Yeri) Aylık kirası (TL.) Oda Sayısı

. ……………………. ……………… …………………….. ……………….

25-Tahsisini İstediği Konutun:

Semti (Yeri) Brüt Yüzölçümü (Alanı) m2 Oda Sayısı

………………. ……………………. ………………

Bu beyannamenin tarafından düzenlendiğini ve içindeki bilgilerin doğru olduğunu, yanlış ve

noksanlıktan doğacak sorumluluğu kabul ettiğimi, durumunda değişiklik olduğunda bildireceğimi,

beyan ve taahhüt ederim.

Konut Talebinde Bulunanın :

Adı ve Soyadı :

TC.Kimlik No :

Tarih :

Yukarıdaki imzanın, adı ve soyadı ile görevi yazılı Dairemiz personeli ……………………….’e/a ait

olduğu tasdik olunur.

…./…./…..

Daire Amiri

Adı ve Soyadı :

Ünvanı :

Bloga e-posta ile abone ol

Bu bloga abone olmak ve e-posta ile bildirimler almak için e-posta adresinizi girin.

Diğer 591 aboneye katılın

İlk yorum yapan olun

Yorum, Görüş ve Önerileriniz Tüm Okuyucular ve Bizim İçin Çok Önemli !