İcranın Geri Bırakılması Şartları Nelerdir?

İcralık olan birçok vatandaş icranın geri bırakılması konusunda araştırmalar yapmaktadır. Tehiri icra olarak da bilinen icranın geri bırakılması durumu ilam niteliğinde olan belgelere dayanılarak icra takibinde olan durumun teminat gösterilerek Yargıtay’dan karar alınarak dosya sonuçlanana kadar durdurulması anlamına gelmektedir. Bu durum icra iflas kanununun 33. maddesine göre düzenlenmiş bir karardır.

​​​​​​İcranın Geri Bırakılması Şartları

İcranın bırakılması durumu için belirli şartların yerine getirilmiş olması gerekmektedir.

Bu şartlar ise şöyle sıralanabilir;

  • İcranın bırakılması talebi ile birlikte dava dosyasının temiz edilmesi gerekmektedir.
  • Mahkeme tarafından verilen karar sonrasında tebliğ edilmemişse icranın bırakılması kararı alınmaz
  • İmha iddiasını İcra mahkemesinde veya mahkeme önünde senetle belgelenmiş olması gerekir
  • İmhaya bağlı istekler noter tarafından yapılmış ve tasdik olmuş olması gerekmektedir

İcranın Geri Bırakılması Süresi

İcra emri tebliğ edildikten sonra borçlu vatandaş 7 gün içerisinde dilekçesi ile icra mahkemesine başvurmalıdır. Böylelikle borcun zaman aşımına uğradığını ve itirazda bulunduğunu belirtmelidir. Aksi takdirde 7 gün sonrasında borçlu herhangi bir sebebe dayanarak icranın bırakılmasına isteyemez.

Ancak icra emri tebliğ edildikten sonra icranın bırakılması isteği için 7 günlük bir sınırlama bulunmamaktadır.

İcranın Bırakılması Talebinin Reddedilmesi

Eğer borçlunun icranın bırakılması talebi reddedilirse bu durumda borç icra dairesine ödenmek zorundadır. Eğer ödenmemişse borçlunun malları haczedilir. Ancak borçlu kişi borcu olmadığını ve haksız yere bu parayı ödemek durumunda kaldığını düşünüyorsa istirdat davası açabilir.

Aynı zamanda icranın bırakılması talebinde bulunan ve bu talebi reddedilen ya da herhangi bir talepte bulunmayan borçlu vatandaşlar hüküm tarihinden sonra borcunun zamanaşımına uğramış olduğunu belirterek menfi tespit davası açabilir.

İcranın Geri Bırakılması Dosya Teminatı

İcranın Geri Bırakılması Şartları Nelerdir? Araştırmasını yapan vatandaşlar aynı zamanda icra dosyası hakkında Teminatı da merak etmektedir. Yargıtay’dan İcranın Bırakılması kararını alabilmek için bir teminat sunulmaktadır. Bu teminat tutarı ise dosya borcunun toplam olarak bedeli ve 3 aylık faiz tutarıdır. Borçlu vatandaş bu ödemeyi nakit olarak ya da banka teminat mektubu veya nakde çevrilebilir bir gayrimenkul olarak gösterebilir.

Bloga e-posta ile abone ol

Bu bloga abone olmak ve e-posta ile bildirimler almak için e-posta adresinizi girin.

Diğer 592 aboneye katılın

İlk yorum yapan olun

Yorum, Görüş ve Önerileriniz Tüm Okuyucular ve Bizim İçin Çok Önemli !