İcra Takipleri Ne Zamana Kadar Durduruldu?

İcra Takipleri Ne Zamana Kadar Durduruldu?
İcra Takipleri Ne Zamana Kadar Durduruldu?

Yasal sürelerin dünya geneline hızla yayılan Covid–19 nedeni ile icra takibi durdurma sonucu beklenen tarihlerde erteleme yaşanmıştır. 30 Nisan 2020 tarihinde 31114 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan bildiride; yargıda hak kayıplarının önüne geçilmesi adına durdurma süresinin uzatılması kararı verilmiştir.

Durdurulan Yasal Süreler

Pandemi nedeniyle bazı yasal süreler durdurulmuştur. Bu sürelerin 26 Mart 2020 tarihi itibari ile yürürlüğe giren 7226 sayılı Kanun’da geçici madde 1 kapsamında bazı işlemlerinde icra takibi durdurma kararı alınmıştır.

Bu işlemler;

  • Dava açma
  • Başvuru
  • Şikâyet
  • İhtar
  • Bildiri
  • Zamanaşımı
  • İbraz
  • İcra takibi başlatma

Bu sürelerde zorunlu idari başvurular, hakkın doğumu, sona ermesi ve hakkın kullanımına ilişkin süreler de dâhildir.

İcra Takipleri
icra takibi durdurma

İcra Takibi Durdurma Süresi Uzatıldı Mı?

Salgın süresi takip edilerek Cumhurbaşkanı tarafından 6 aylık süreyi geçmeyecek şekilde bir kez uzatma hakkı bulunmaktadır. Peki, icra takipleri ne zamana kadar durduruldu? 2480 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 15 Haziran 2020 tarihine kadar süre uzatılmıştır. Bu süreye zorunlu idari başvuru süreleri dâhil edilmemektedir.

Durdurma Nasıl Hesaplanır?

Durma süresine takılan ve yeniden icra takibi durdurma işlemi yapılan icra dosyalarında bazı detaylara dikkat etmek gerekmektedir. Süre; durma süresi sona erdiğinde takip eden ilk günden işlemeye başlar. Durma süresi bitimine 15 ya da daha az gün kalmış olan sürelerde, durma süresi ne zaman sona eriyor ise takip eden günden itibaren süre işlemeye başlar.

Durdurma Kapsamı Dışındaki Süreler

Bazı süreler durdurma kapsamı dışındadır. Bu süreler arasında; suç, ceza, hapsen tayzik, disiplin, idari, kabahat, ihtiyati tedbir, koruma tedbiri, konkordato talebi gibi hususlar süreye takılmaz ve durmaz. Bu süreler devam eder ve gerekli işlemler Adliye tarafından kesintisiz yapılır. İnfaz işlemlerinde gereken tüm süreler olağan olarak işler. Konkordato mühleti ise durdurma sürelerinde devam eden işlem süreleri arasındadır. İdari ceza kapsamında alınan disiplin cezaları da durdurma kapsamı dışındadır. Koruma kararları ise güvenlik adına kesintisiz olarak devam olunur. Koruma tedbiri gecikmemesi gereken ve önleyici tedbirler kapsamında derhal uygulanması gereken süreler arasındadır. Gecikmesi sorun yaratacak olan işlemlerden olan koruma tedbiri bu anlamda önemlidir.

Bloga e-posta ile abone ol

Bu bloga abone olmak ve e-posta ile bildirimler almak için e-posta adresinizi girin.

Diğer 593 aboneye katılın

İlk yorum yapan olun

Yorum, Görüş ve Önerileriniz Tüm Okuyucular ve Bizim İçin Çok Önemli !