İcra Takibine İtiraz Nasıl Edilir?

İcra takiplerinde icra takibine itiraz edilme hakkı vardır. Ancak; bu işleme itiraz edilmesi için belli adımların atılması gerekir.

İcra Takibine İtiraz

Öncelikle icra takibine itiraz konusuna açıklık getirilmesi gerekir. İcra takibine karşılık itiraz edilebilmesi için kişinin borçlu olmaması ya da bir sebepten ötürü borcu ödememekte haklılığı varsa ödeme emri karşısında yedi gün içinde itiraz edebilir. İtirazın yapılması durumunda icra takibi işlemi durur.

İcra Takibi itirazı Nereye ve Nasıl Yapılır?

İcra takibine itiraz nasıl edilir? Sorusunun cevaplanması gerekir. İcra takibi işlemleri kapsamında borçlunun eline ödeme emri geçtiği anda yedi gün süreye sahiptir. Yedi günlük süre içinde eğer itiraz yapılmazsa icra takibi kesinleşir. Zira bu yedi günlük süre hak düşürücü bir süredir.

İcra takibi itirazı, ödeme emrini gönderen icra dairesine başvurularak yapılır. İsteyenler, başka bir icra dairesine başvurarak da itiraz da bulunma hakkına sahiptirler. Nöbetçi icra dairesi de itirazı kabul eder.

İcra takibi itirazı, sözlü olarak da yapılabilir.

İcra müdürlüğü tarafından tutanağa bağlanmak şartıyla sözlü olarak itirazlar kabul edilir. Ancak; bu itirazın yazılı bir şekle yapılması önerilir.

İcra Takibine İtiraz
İcra Takibine İtiraz

İcra Takibi İtirazı Kısmi Yapılabilir Mi?

Borcun tamamı için icra takip itiraz talebinde bulunabileceği gibi borcun bir kısmı için de itiraz da bulunulması mümkündür. Eğer borcun bir kısmı için itirazda bulunulacaksa borçlu kişi, borcun ne kadarlık kısmına itiraz ettiğini belirtmelidir. Bu şekilde itirazda bulunulduğunda borcun kalan kısmı için takip işlemi kesinleşir.

İcra Takibi İtirazı Sonucunda Ne Olur?

İcra takibi itirazı durumunda borçlu kişinin haklı ya da haksızlık durumuna bakılmaz. Yani bu durum araştırılmaz. İtirazın gerçekleşmesiyle birlikte icra takip süreci durur. Bu durumda alacaklı kişi, borçlunun yaptığı itirazı bertaraf edebilmek için İcra Mahkemesi’nde altı ay içinde itirazın kaldırılması için dava açar.

Bir başka alternatif ise genel mahkemelerde bir yıl içerisinde itirazın iptali için alacaklı tarafından dava açılır. Açılacak davalar neticesinde yapılan itirazın haksızlığı ortaya çıkarsa icra takip süreci kaldığı yerden devam eder. Aynı zamanda borçlu aleyhine % 20 oranından az olmamak kaydıyla icra inkar tazminatına karar verilir.

You may also like...

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: