İcra Takibi Nedir

Bu yazımda icra takibi nedir sorusuna cevap vermeye çalışacağım. İcra takibi kişinin herhangi bir şahısla yada kurumla olan alışverişi veya ticareti neticesinde, borçlandığı meblağ ayı taahhüt ettiği tarihte ödeyemediği durumda, alacaklının alacağının tahsilini icra müdürlüğünden talep etmek suretiyle başlattığı takibe icra takibi diyebiliriz. İcra takibi ilamlı icra takibi ve ilamsız icra takibi olarak ikiye ayrılır.

İlamsız İcra Takibi Nedir

Çek, senet, poliçe ve mahkeme ilamı olmadan başlatılan takibe ilamsız icra takibi diyebiliriz. Alacağınızı ispat edecek dayanak belge olmaksızın başlatabileceğimiz icra takibi türüdür. Nasıl yani bir belge olmadan icra takibi nasıl başlatırız dediğinizi duyar gibiyim. Sakin olun. Evet başlatmasına başlatabiliriz ancak her icra takibinde de olduğu gibi ilamsız icra takibinde de borçlunun itiraz etme ve icra takibini durdurma hakkı vardır. Bu süre tebligatı aldığınız günden itibaren yedi gündür. Yani yedi gün içinde borcu kabul etmediğinizi anlatan bir dilekçe ile ilgi icra müdürlüğüne giderek itirazda bulunabilir ve hakkınızda başlatılan icra takibini de durdurabilirsiniz.

İlamlı İcra Takibi Nedir

Alacaklının mahkeme kararı, hakem kararları, mahkeme huzurunda yapılan sulh, kabul veya feragatler, noter senetleri, temyiz ve icra kefaletnameleri, tenfiz kararı verilen yabancı mahkeme ilamları ve hakem kararları gibi belgeler ile başlatabildiği takip türüne ilamlı icra takibi denilebilir. İlamlı icra takibi sadece paraya dayalı başlatılabildiği gibi, menkul teslimi,taşınmazın tahliye ve teslimi, çocuk teslimi gibi uygulamalarda da başlatılabilir. İlamlı icra takiplerinde itiraz ilamsız icra takiplerinden farklı olup takip konusu alacak mahkeme ilamına kararına dayandığı için  itiraz etme şansınız yoktur. Ödeme emrinin borçluya tebliğinden sonra yedi günlük itiraz hakkınız vardır. Ancak bu itirazlar borcun zaman aşımına uğradığı tarzında itirazlar olabilir.

Acizane tavsiyem, bu tür hukuksal bilgi ve tecrübe gerektiren işlemlerinizde mutlaka bir Avukattan yardım almanız gerekir. İcra işlemlerinin bir çoğu yasal sürelere tabi olup kaçırdığınız bir sürede kendinizi veya şirketinizi zarara sokabilirsiniz.  Bu tür kötü olaylar ile karşılaşmamak için mutlaka ama mutlaka bir Avukat ile yola çıkmanızı şiddetle tavsiye ederim.

You may also like...

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: