İcra Ödemeleri Taksit Yapılıyor Mu?

İcra Ödemeleri Taksit Yapılıyor Mu?
İcra Ödemeleri Taksit Yapılıyor Mu?

İcra konusunda icra ödemeleri taksit yapılıyor mu? sorusu sıklıkla sorulan sorulardan biridir.

İcra Ödemelerinde Taksit Olanağı Var mı?

Çok sık sorulan sorulardan biri de icra ödemeleri taksit yapılıyor mu? Sorusudur. İcra ödemelerinde taksit olanağı vardır. Anlaşma yoluyla taksitlendirme olabileceği gibi borçlu taksitli ödeme yapma talebinde bulunabilir.

Anlaşma Yoluyla Borcun Taksitle Ödenmesi

Borçlu ve alacaklı anlaşma sağlarlarsa bu durumda borç taksitlendirilebilir. Bu işlem için iki taraf ya da icra avukatı icra müdürlüklerine başvuruda bulunur. Bunun yanı sıra; bu işlem haciz işlemi esnasında da yapılabilmektedir. Eğer, taksitli icra ödemesi anlaşması icra dairesine başvurulmadan harici olarak yapılıyorsa haciz işleminin durdurulması için icra müdürlüğüne yazılı olarak bildirilmesi gerekir.

İcra Ödemeleri Taksit Yapılıyor Mu?
İcra Ödemeleri Taksit Yapılıyor Mu?

Anlaşma Yoluyla Borcun Taksitle Ödenmesinin Şartları

Taksitli icra ödemesi konusunda diğer bir yöntem ise anlaşma yoludur. Anlaşma yoluyla borcun taksitle ödenmesi için ödeme zamanları ve borcun taksitlerini belirten tutarlar belirlenmelidir. Aynı zamanda ilk taksit tutarının hemen ödenmesi gerekir. Anlaşma sağlandığında borçlu olan taraf taksitleri belirlenen tutarlarda ve belirlenen zamanlarda düzenli olarak ödediği süre içinde icra takibi durdurulmaktadır. Ancak; borçlu olan taraf belirlenen tutarları ödemezse ya da taksit tutarlarını zamanında ödemez gecikmeler yaşanırsa alacaklı kişi haciz talebinde bulunma hakkına sahiptir. Alacaklı kişi, bu hakkını kullanarak tekrar haciz işlemi başlatabilir.

Borçlu Kişinin Tek Taraflı olarak Taksit Talep Etme Durumu

Borçlu tek taraflı olarak borcun taksitle ödenmesi talebinde bulunabilir. Ancak; bunun için bazı şartların yerine gelmesi gerekir.

Bunun gerçekleşmesi için;

  • Taksitli ödeme talebi alacaklının satış talebi öncesinde yapılmış olmalıdır.
  • Borçlu kişinin borcunu ödeyecek kadar malının haczedilmesi gerekir.
  • Belirlenecek olan taksit tutarının toplam borcun dörtte birinden daha az olmaması gerekir.
  • İlk taksit tutarının hemen ödenmesi gerekir.
  • İki taksit arasında olan sürenin üç ayı geçmemesi gerekir.

Bu şartlar yerine geldiğinde borçlu kişinin taksitli ödeme talebi kabul şartı aranmaksızın uygulamaya konulur. Buna bağlı olarak da icra takibi durdurulmuş olur. Burada önemli bir noktaya da değinilmesi gerekir. Bu durum gerçekleştiğinde mallar üzerinde olan haciz devam etse bile malların satış süreleri durdurulmaktadır.

Bloga e-posta ile abone ol

Bu bloga abone olmak ve e-posta ile bildirimler almak için e-posta adresinizi girin.

Diğer 591 aboneye katılın

İlk yorum yapan olun

Yorum, Görüş ve Önerileriniz Tüm Okuyucular ve Bizim İçin Çok Önemli !