İcra Feragat Dilekçesi Nasıl Yazılır?

İcra Feragat Dilekçesi Nasıl Yazılır?
İcra Feragat Dilekçesi Nasıl Yazılır?

İcra konuları arasında yer alan icra feragat dilekçesi alacaklı tarafından harcı yatırılmak sureti ile kısmi, icra takibinden ya da alacağın tamamından feragat anlamını taşır. Bunun için alacaklı feragat dilekçesi yazmalı ve feragat harcını yatırarak alacaktan feragat etmelidir.

İcra Feragat Dilekçesi ile İcra Takibinden Feragat

Alacaklı ve borçlu bir şekilde aralarında anlaşma yapabilir ya da borcun ifası belirlenen şartlarda yerine getirilebilir. Bazen alacaklı alacağı için açtığı icra takibinden feragat etmek isteyebilir. Bu durumda sadece icra takibinden feragat edilir ve aksi bir hüküm yok ise haklarından feragat etmiş sayılmaz. Süresinde tekrar icra takibi başlatabilir.

İcra Feragat Dilekçesi
İcra Feragat

Alacağın Tamamından Feragat

Alacaklı alacağın tamamından feragat etmek adına esas olan haktan da feragat ettiğini icra feragat dilekçesi içerisinde açıkça belirtmek durumundadır. Dilekçede alacağın tamamından feragat ettiğine dair bir ibare yok ise bu durumda alacaklı daha sonra icra takibi tekrar açabilir. Borçlunun feragat içeriğine dikkat etmesi bu anlamda önemlidir.

Alacaktan Kısmi Feragat

Alacaktan kısmi feragat ise borcun bir kısmından feragat anlamını taşımaktadır. Alacaklının borcun bir bölümünden feragat etmesi, feragat dilekçesi borcun ödenmemesi anlamını taşımaz. Kalan tutar faiz ve tutar ile işlemeye devam eder. Hacze konu olabilir ve ödeme emri bu tutar üzerinden çıkartılır. Peki, icra feragat dilekçesi nasıl yazılır?

İcra Müdürlüğü’ne Sunulacak Feragat Dilekçesi Nasıl Yazılır?

İcra Müdürlüğü’ne sunulacak olan feragat dilekçesinde içerik anlatımı açık ve belirli bir usulde olmalıdır. Feragatin ne şekilde olacağı açıkça belirtilmeli ve anlaşılır olmalıdır.

Dilekçede yazılması gerekenler;

  • İcra Müdürlüğü adı
  • Dosya esas no.
  • Feragatin içeriği
  • Tarih
  • İsim soy isim
  • T.C. kimlik numarası
  • İmza
  • Adres
  • Telefon
  • Ek olarak kimlik fotokopisi

Birden fazla olan takiplerde, her takip için alacaklı tarafından dilekçe yazılması ve feragatin içeriğine uygun dilekçe sunulması gerekmektedir. İcra Müdürlüğü’ne sunulan feragat dilekçesinde, alacaklı borçludan tahsil ettiyse bu feragat dilekçesine konu olmaz. Dolayısıyla harç tahsil harcı olarak tanımlanır ve borçludan tahsil edilir. Feragat dilekçesinde ise harç alacaklıdan tahsil edilmektedir. Kısmi feragat için borç tutarından düşüm yapılarak, feragat sonrası tutar yeniden hesaplanır.

Bloga e-posta ile abone ol

Bu bloga abone olmak ve e-posta ile bildirimler almak için e-posta adresinizi girin.

Diğer 591 aboneye katılın

İlk yorum yapan olun

Yorum, Görüş ve Önerileriniz Tüm Okuyucular ve Bizim İçin Çok Önemli !