İcra Dosya Faizi Ne Kadardır?

İcra Dosya Faizi Ne Kadardır?
İcra Dosya Faizi Ne Kadardır?

İcraya konu takip için icra dosya faizi türleri ayrı olarak hesaplanmaktadır. İcra dosyasının güncel tutar üzerinden hesaplanmasına avukat vekâlet ücreti de dâhil edilebilir. İşlenmiş faiz, temerrüt faizi ve diğer faizler aksi belirtilmemişse belirlenen oranlarda hesaplanır.

İcra Dosya Faiz Hesaplama Türleri

İcra dosya faizleri hesaplama adına hesaplama araçları kullanılabilir ve faiz hesaplaması yapılabilir. İcra dosya faizleri hesaplanırken bazı seçenekleri tercih etmek gerekmektedir. Her faiz türü farklı alacaklar için hesaplanmaktadır. Peki, icra dosya faizi ne kadardır? İcra dosya faizleri hesaplanırken en önemli detay geçen gün sayısıdır. Takibin başladığı tarih, alacak tarihi gibi birçok kriter göz önünde bulundurulur.

Bunlar;

  • Adi Kanuni faiz
  • Avans faizi
  • En yüksek işletme kredi faizi
  • En yüksek mevduat faizi
  • Dolar kamu bankaları en yüksek mevduat faizi
  • Euro kamu bankaları en yüksek mevduat faizi
  • Reeskont faizi
  • En yüksek mevduat faizi merkez bankası
  • İşlenmiş faiz

Bu faiz türü hesaplamaları kullanılarak icra dosya faizi kur üzerinden ve diğer faiz türleri göz önünde bulundurularak hesaplanır. Aynı zamanda dosya masrafı, avukat vekâlet ücreti ve haciz masrafları hesaplara dâhil edilir.

İcra Dosya Faizi Ne Kadardır?
İcra Dosya Faizi Ne Kadardır?

Yasal Faiz

Yasal Faiz güncel olarak 2020 tarihi itibariyle yenilenmiş ve temerrüt, yasal faiz %9 olarak belirlenmiştir. Bu oran hesaplanırken ödenmesi gereken tarihten itibaren, takip açılan ve ödenecek tarihe kadar belirlenen gün sayısı, yıllık olan 360 gün sayısına bölünür.

Avans Faizi

Avans faizi hesaplamasında kambiyo senetlerinde, ödeme tarihine en fazla 3 ay kalan senetlere göre belirlenen avans işlemlerinde uygulanan yıllık oranda faizdir. Ticari işlerde icra dosya faizi olarak avans ve reeskont faizi uygulaması yapılmaktadır. İlamlı icrada hükmedilen avans faizi tutarı ile bu tutar üzerinden hesaplanan faiz oranı eklenerek alacak tahsil edilir.

Reeskont Faizi

Ticari alacaklarda ya da banka borçlarında iskonto edilen kıymetin, yeni bir bedel karşılığında reeskont edilmesidir. Reeskont faiz oranı Merkez Bankası tarafından belirlenen orandır. Mahkeme kararıyla belirlenen reeskont faizi hükmüne göre alacak bu faiz türü üzerinden tahsil edilir. Avans faizi gibi ilamlı icrada yer alan faiz türleri arasındadır. Faiz hesaplanırken kur olarak hesaplanmalıdır.

Bloga e-posta ile abone ol

Bu bloga abone olmak ve e-posta ile bildirimler almak için e-posta adresinizi girin.

Diğer 591 aboneye katılın

İlk yorum yapan olun

Yorum, Görüş ve Önerileriniz Tüm Okuyucular ve Bizim İçin Çok Önemli !