İcra Alt Limiti Var Mıdır?

İcra Alt Limiti Var Mıdır?
İcra Alt Limiti Var Mıdır?

Alacaklara ait bulunan para, teminat, kambiyo senedi, sözleşme ya da mahkeme kararına yönelik takipler açmak adına belirlenen bir icra alt limit yoktur. İcra takibinde alacaklı ve borçlu ilişkisi öne çıkar. Bu ilişkide mağdur taraf alacaklıdır. Bu nedenle cebri icra yani borçlu tarafından ifa edilmeyen borcun devlet eliyle tahsili anlamına gelmektedir.

İcra Takibinde Tutar Hangi Kur Üzerinden Olur?

İcra takibi bir kur, kıymetli maden gibi farklı türlerde açılabilir. İcra takibinin hangi kur üzerinden açılacağı mahkeme kararıyla belirlenmiş olabilir. Bunun dışında sözleşme ya da senet üzerinde belirtilen kur üzerinden açılabileceği gibi alacaklı inisiyatifine göre Türk lirası olarak açılabilmektedir.

İcra Takibi Aşamaları

İcra takibi başlatmak için belirli bir sınırlama ve icra alt limit yoktur. İstenilen tutarda icra takibi başlatılabilmektedir. Ticari senetlerde oldukça düşük bedelli alacaklar için icra takibi başlatıldığı görülmektedir.

İcra aşamaları;

  • İcra takibi ödeme emri
  • Ödeme emri tebliği
  • Tebliğ sonrası itirazın olmaması ve takibin kesinleşmesi
  • Haciz işlemleri
  • Gayrimenkul haczinde satış işlemleri
  • Alacağın satış sonrası tahsil edilmesi

Peki icra alt limiti var mıdır? Bu aşamalarda icra takibi başlatılırken, icra takip tutarı hakkında her hangi bir sınırlama yoktur.

İcra Alt Limit
İcra Alt Limit

İcra Tutarının Kesinleşmesi

İcra takibinde icra alt limit olmamasına karşın açılan dosyaya 15 gün içerisinde borçlu itiraz etmezse meblağa bakılmaksınız takip kesinleşir. Borcu kabullenen borçlu, takip tutarını ödemekle yükümlü olur. Usulsüz işlemlerde konulan icra takibine itirazınızı ise nedenleriyle belirtmeniz önemlidir.

Tüketici Hakem Heyeti Alt Limiti Nedir?

Parasal borçlarda tüketiciler tarafından talep edilen tutarlar için icra takibi belirli sınırlara göre açılabilir. 2020 güncel tutarlar il ve ilçelere göre belirlenmiş olup, bu tutarları aşan rakamlarda Hukuk Mahkemesi’ne başvurulabilir. İcra dosyasına sunulan senetlerde ise düşük rakamlarda dahi icra takibi başlatılabilmektedir. Birçok kişi ve kurum genellikle sıralı senetlerde alt sınırlarda borçlanma uygulamaktadır. Alacaklı ve borçlu arasında yapılan her sözleşme ve senedin önemli olduğu, meblağa bakılmaksızın, alacaklıyı zarara sürükleyebileceği durumlar bulunmaktadır. Alışveriş merkezlerinde yapılan senetli satışlar alt limit tutarlı senetlere ve alacaklara örnek teşkil etmektedir.

Bloga e-posta ile abone ol

Bu bloga abone olmak ve e-posta ile bildirimler almak için e-posta adresinizi girin.

Diğer 591 aboneye katılın

İlk yorum yapan olun

Yorum, Görüş ve Önerileriniz Tüm Okuyucular ve Bizim İçin Çok Önemli !