Ek Mehil Vesikası Örneği

Becayiş Dilekçe Örneği 2019

Bu Yazıda Neler Var?

Ek mehil vesikası örneği ni icra işlemlerinizde kullanabilirsiniz. Teminat mektuplu ek mehil vesikası na buradan ulaşabilirsiniz.

Ek Mehil Vesikası Örneği

T.C.
İSTANBUL
…..İCRA MÜDÜRLÜĞÜ
Dosya No:………Esas

EK MEHİL VESİKASIDIR

ALACAKLI :
VEKİLİ :

BORÇLU :
VEKİL :

TEMİNAT :………. TL

İLAM :

Yukarıda yazılı olan Mahkeme ilamının borçlu tarafından TEHİRİ İCRA TALEPLİ OLARAK temyiz edildiği, dosyamızdaki derkenardan anlaşılmış olup teminat olarak ( ) TL nakden icra veznesine depo edilmekle ( ) tarihinden itibaren verilen ( ) günlük mehil süresi içinde tehiri icra kararı dosyaya ibraz edilmediğinden bu defa TEHİRİ İCRA KARARINI İBRAZ ETMEK ÜZERE işbu mehil vesikasının tanzimi tarihinden başlamak üzere, ( ) gün daha EK mehil verdildiğine dair işbu belge tanzim edilerek verilmiştir.
15/Mayıs/2018

İst….İcra Müdürü


Bloga e-posta ile abone ol

Bu bloga abone olmak ve e-posta ile bildirimler almak için e-posta adresinizi girin.

Diğer 593 aboneye katılın

İlk yorum yapan olun

Yorum, Görüş ve Önerileriniz Tüm Okuyucular ve Bizim İçin Çok Önemli !