Teminat Mektuplu Ek Mehil Vesikası Örneği

Teminat Mektuplu Ek Mehil Vesikası Örneği

Teminat mektuplu ek mehil vesikası örneği ni icra işlemlerinizde kullanabilirsiniz. Ayrıca ek mehil vesikası örneğine buradan ulaşabilirsiniz.

Teminat Mektuplu Ek Mehil Vesikası Örneği

T.C.
İSTANBUL
….İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

EK MEHİL VESİKASIDIR

ALACAKLI :
VEKİLİ :
BORÇLU :
VEKİL :
TEMİNAT :
İLAM :

Yukarıda yazılı olan Mahkeme ilamının borçlu tarafından TEHİRİ İCRA TALEPLİ OLARAK temyiz edildiği dosyamızdaki derkenardan anlaşılmış olup teminat olarak ( )( ) numaralı Hakimlikçe onaylı ( ) TL bedelli teminat mektubu icramız kasasına alınmış olmakla Borçlu vekiline ( ) tarihinde TEHİRİ İCRA KARARINI İBRAZ ETMEK ÜZERE verilen mehil süresi içinde karar ibraz edilmediğinden bu kerre işbu EK mehil vesikasının tanzimi tarihinden başlamak üzere, ( ) gün EK mehil verdildiğine dair işbu belge tanzim edilerek verilmiştir.15.Mayıs.2018

 İst….İcra Müd.Yard


Bloga e-posta ile abone ol

Bu bloga abone olmak ve e-posta ile bildirimler almak için e-posta adresinizi girin.

Diğer 593 aboneye katılın

İlk yorum yapan olun

Yorum, Görüş ve Önerileriniz Tüm Okuyucular ve Bizim İçin Çok Önemli !