Category: Yüksek Mahkeme Kararları

Davalarınız için emsal teşkil edebilecek Yüzlerce Yüksek Mahkeme Kararları nı bulabilirsiniz. Bir çok farklı dava konusunu içeren yüksek mahkeme karar örnekleri barındıran bir platform olan sitemize göz atmanızı tavsiye ederiz.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Seçimde İstifa Edecek Kamu Personeli İçin İstifa Dilekçesi 0

Asliye Ceza Mahkemesi tarafından arşiv kaydının silinmesine karar verilmiş ise de, adli sicil ve arşiv kayıtlarının silinmesi işleminin münhasıran Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünce yapılması gerektiği gözetilmeden, yazılı şekilde karar verilmesi /Yargıtay 4. Ceza Dairesi

Yargıtay 4. Ceza Dairesi 2015/25239 E. 2016/2451 K. K. Tarihi: 15.02.2016 Mahkeme: Asliye Ceza Mahkemesi Konu: Asliye Ceza Mahkemesi tarafından arşiv kaydının silinmesine karar verilmiş ise de, adli sicil ve arşiv kayıtlarının silinmesi işleminin...

Seçimde İstifa Edecek Kamu Personeli İçin İstifa Dilekçesi 0

Davacının çalışma ilişkisinin sona ermesinden sonra aynı işkolunda işverenle rekabet halinde olan bir başka işyerinde çalışmaya başlaması nedeni ile istenen tazminat alacağı konusunda davaya bakmakla görevli mahkeme / Yargıtay 22. Hukuk Dairesi

Yargıtay 22. Hukuk Dairesi 2017/41731 E. 2017/28540 K. K. Tarihi: 13.12.2017 Mahkeme: İş Mahkemesi Konu : Davacının çalışma ilişkisinin sona ermesinden sonra aynı işkolunda işverenle rekabet halinde olan bir başka işyerinde çalışmaya başlaması nedeni...

Seçimde İstifa Edecek Kamu Personeli İçin İstifa Dilekçesi 0

Kanalizasyon sularının arıtım yapılmaksızın akarsuya dökülmesi / Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi

Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi Başvuru No:2014/4686 Karar Tarihi: 01.02.2018 Mahkeme: İdare Mahkemesi Konu: Kanalizasyon sularının arıtım yapılmaksızın akarsuya dökülmesi nedeniyle özel hayata ve aile hayatına saygı hakkının ihlali Özet: Somut olayda akarsuyun köyün yakınından...

Seçimde İstifa Edecek Kamu Personeli İçin İstifa Dilekçesi 0

Düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti ve basın hürriyeti / Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu

Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu Başvuru No:​2014/5761 Karar Tarihi: 10/5/2018 Mahkeme: Asliye Hukuk Mahkemesi Konu: Düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti ve basın hürriyeti   Özet: Eldeki başvurunun çözümlenmesinde göz önünde tutulması gereken ilk...

Seçimde İstifa Edecek Kamu Personeli İçin İstifa Dilekçesi 0

Kasten Yaralama / Yargıtay 3. Ceza Dairesi Kararı

Yargıtay 3. Ceza Dairesi 2018/3422 E. 2018/7596 K K. Tarihi: 25.04.2018 Mahkeme: Ağır Ceza Mahkemesi Konu: Kasten Yaralama   Özet: Sanık hakkında verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararına itiraz üzerine merci tarafından 5271 sayılı...

yüksek-mahkeme-kararları 0

213 sayılı Vergi Usul Kanunu

213 sayılı Vergi Usul Kanunu Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi Başvuru Numarası: 2017/112 Karar Tarihi: 14.06.2017 Konu: 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 23.6.1982 tarihli ve 2686 sayılı Kanun’un 51. maddesiyle değiştirilen 378. maddesinin ikinci fıkrasının...