08:00 - 19:00

Pazartesi – Cuma. Çalışma Saatlerimiz

0216 576

Müşteri Hizmetleri

Facebook

Twitter

Ara
0 Sepet
  • Sepette ürün yok
 

Talep ve Müzekkere Örnekleri

89/1 Talebi İle Üçüncü Şahıslardaki Alacağın Haczi

89-1 talebi

Aşağıdaki 89/1 talebi ile borçlunun üçüncü şahıslardaki hak ve alacaklarına haciz koyabilirsiniz. Bu talep ile dosya borçlusunun ister bankalardaki mevduatına, isterseniz ticari münasebeti olan özel ve tüzel kişilerdeki doğmuş olan alacaklarına haciz koyabilirsiniz. 89/1 Haciz Talebi Nasıl Açılır İSTANBUL ANADOLU ...

Devamını Oku

Varislerinin Tespiti İçin İcra Müdürlüğünden Yetki Talebi ve Müzekkere Örneği

Varislerinin Tespiti İçin İcra Müdürlüğünden Yetki Talebi ve Müzekkere Örneği

Ölmüş Borçlunun Varislerinin Tespiti İçin İcra Müdürlüğünden Yetki Talebi ve Müzekkere Örneği ile ölü kişiye açılan icra takibinde vefat etmiş borçlunun varislerinin tespiti ve varislere icra takibine devam edebilmek için  kullanabileceğiniz talep ve müzekkere örneği aşağıda sunulmuştur.           TALEP                                              İSTANBUL ANADOLU  ...

Devamını Oku

İcra Takip Elemanı Yetki Belgesi

Asliye Ceza Mahkemesi tarafından arşiv kaydının silinmesine karar verilmiş ise de, adli sicil ve arşiv kayıtlarının silinmesi işleminin münhasıran Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünce yapılması gerektiği gözetilmeden, yazılı şekilde karar verilmesi /Yargıtay 4. Ceza Dairesi

Beraber çalıştığınız  İcra takip elemanı nın tevzi, ön bürolar ve mahkeme kalemlerinde sorun yaşamadan işlemlerinizi gerçekleştirebilmesi için aşağıdaki icra takip elemanı yetki belgesi örneğini kullanabilirsiniz. İLGİLİ MAKAMA 000000000000000 T.C. numaralı AD SOYAD yanımda sigortalı olarak çalışan olup, tarafımca düzenlenmiş olan dilekçelerle ilgili yapılacak işlemlerde yetkilendirilmiştir.  İşbu yetki kapsamında; ilgili tevzi bürosunda dava açmak, harç yatırmak, mahkeme kalemlerinde, icra dairelerinde ve/veya ön bürolarda tarafımızca düzenlenen talep veya dilekçeleri ilgili mahkemelerine sunmak, fotokopi almak vb. işlemlerde yetkilendirilmiştir.İşbu yazı talep halinde sunulmak üzere kendisine verilmiştir. Of ...

Devamını Oku

İcra Takibine İtiraz Dilekçe Örneği

İcra-Takibine-İtiraz-Dilekçe-Örneği

Aşağıdaki İlamsız icra takibine itiraz dilekçe örneği ile hakkınızda başlatılan ilamsız icra takibine yedi (7) günlük yasal süresi içinde itiraz ederek icra takibini durdurabilirsiniz.   İcra Takibi Nasıl Durdurulur / İcra Takibine İtiraz Etme   Hakkınızda başlatılan ilamsız icra takibine itiraz ederek durdurmak için, ödeme emrini içeren tebligatın size tebliğ edildiği tarihten itibaren yedi (7) günlük süre içinde, ödeme emrinin yollandığı yani icra takibinin başlatıldığı icra müdürlüğüne bizzat kendiniz giderek aşağıdaki dilekçe ile itiraz edebilir ve icra takibini durdurabilirsiniz. Aşağıdaki icra takibine itiraz dilekçesi ni kendi kişisel bilgilerinize göre doldurduktan sonra, kimlik fotokopinizi ekleyin ve kimliğinizin aslını yanınızda bulundurarak  ilgili icra dairesinde itirazınızı yapabilirsiniz.  İcra...

Devamını Oku

Haciz İhbarnamesine İtiraz Dilekçe Örneği

Varislerinin Tespiti İçin İcra Müdürlüğünden Yetki Talebi ve Müzekkere Örneği

Aşağıdaki Haciz İhbarnamesine İtiraz Dilekçe Örneği ni kendi firmanıza ve alacaklı bilgilerine göre uyarlayarak kullanabilirsiniz. Haciz ihbarnamesinin size gelmesinin sebebi ihbarnamede yazan borçlu firma yada şahsın sizden hak ettiği alacağa haciz koyulması anlamına gelir. Birinci haciz ihbarnamesinin size tebliğinden sonra 7 günlük itiraz süreniz olup bu süre içinde aşağıdaki Haciz İhbarnamesine İtiraz Dilekçesi ile itirazda bulunarak kendiniz yada şirketinizi sorumluluktan kurtarabilirsiniz.  Haciz İhbarnamesine İtiraz Dilekçe Örneği T.C. İSTANBUL ...

Devamını Oku

Tapuya 150/C Şerhi Müzekkeresi

Tapuya 150/C Şerhi Müzekkeresi

Tapuya 150/C Şerhi Müzekkeresi örneğini aşağıda bulabilirsiniz.  150/C şerhini ipotek borçlusunun gayrimenkulünü satışa çıkartmak istediğinizde satış işleminden ilgili tapuyu haberdar etmek ve 150/C şerhini tapu müdürlüğüne işletmek için bu müzekkereyi kullanabilirsiniz. "Madde 150/c – (Ek: 18/2/1965-538/72 md.) İcra memuru, ipoteğin paraya çevrilmesi hakkındaki takibin başladığını tapu idaresine haber vermeye mecburdur. Tapu memuru, keyfiyeti taşınmazın siciline şerh verir. taşınmazı bu şerh tarihinden sonra iktisap edenlere icra veya ödeme emri tebliğ olunmaz."         Tapuya 150/C Şerhi Müzekkeresi T.C. İSTANBUL ...

Devamını Oku

Çap İsteme Müzekkeresi

Çap -İsteme- Müzekkeresi

Aşağıdaki çap isteme müzekkeresi  dosyanız dan hacizli taşınmazın satışı öncesi kadastro müdürlüğünden taşınmaza ait çap durumunu almanızı sağlar. Aşağıdaki çap isteme müzekkeresinde ki eksik yerleri kendi icra dosyanıza ve taşınmaz bilgilerine göre düzenleyerek icra müdür yardımcısından karar alarak ister kendiniz elden, isterseniz icra marifeti ile postalayabilir siniz. Ancak elden takipli olarak müzekkereyi kendiniz takip ederseniz cevabı aynı gün alabilirsiniz.Çap isteme müzekkeresini alabilmek için icra müdürlüğünde açmanız gereken talebi buradan görüntüleyebilirsiniz. Kadastro Çap İsteme Müzekkeresi T.C. İSTANBUL ...

Devamını Oku