Category: Genel

İcra Zaman Aşımı 0

İcra Zaman Aşımına Uğrar Mı?

İcralarda icra zaman aşımı ile ilgili bilinmesi gereken detaylar vardır. Zira, konu hakkında genel bilgilerin yanı sıra şartlar ve koşullar söz konusudur. Borçlu ve alacaklı kişilerin icra takibi ve icra takibi zaman aşımı gibi...

İcra Uzlaştırmacı Masrafları Kime Aittir? 0

İcra Uzlaştırmacı Masrafları Kime Aittir?

Alternatif Çözümler Daire Başkanlığı tarafından yürütülen ve onarıcı adalet bilinciyle, mahkemelerin yoğunluğunu azaltan uzlaştırmacılık işlemlerinde icra uzlaştırmacı masrafları taraflar arasında en çok merak edilen konular arasında yer alır. Uzlaştırma; soruşturma aşamasında yürütülen dosyaların savcılık...

İcra Tebliği Ne Kadar Sürede Gelir? 0

İcra Tebliği Ne Kadar Sürede Gelir?

Alacak verecek söz konusu olduğunda en çok merak edilen icra tebliği süresi ile alakalı olan konulardır. Çünkü hem alacağı olan hem de borç ödemesi gereken kişi bu süreye dayanarak hareket etmek ister. Şartlarına uygun...

İcra Tebligatı Ne Kadar Sürede Gelir? 0

İcra Tebligatı Ne Kadar Sürede Gelir?

İcra takibi başlaması adına alacaklı tarafından açılan icra takibi ilamlı ya da ilamsız olarak İcra Dairesi tarafından açılır ve icra tebligatı gönderilir. İcra takibi alacaklı talebiyle olup resen İcra Dairesi tarafından açılmaz. İcra takibi...

İcra Takipleri Ne Zamana Kadar Durduruldu? 0

İcra Takipleri Ne Zamana Kadar Durduruldu?

Yasal sürelerin dünya geneline hızla yayılan Covid–19 nedeni ile icra takibi durdurma sonucu beklenen tarihlerde erteleme yaşanmıştır. 30 Nisan 2020 tarihinde 31114 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan bildiride; yargıda hak kayıplarının önüne geçilmesi adına durdurma...

İcra Takibi Aşamaları Sırasıyla Nasıldır? 0

İcra Takibi Aşamaları Sırasıyla Nasıldır?

Alacak ve verecek konularında en sık geçen kavramlar arasında icra veya icra takibi aşamaları yer alır. İcranın temelde oluşmasına neden olan konu alacaklının karşı taraftan ifa işlemine karşılık bulamamasıdır. Yani alacağı olan birinin ödemesini...

İcra Sorgulama Nasıl Yapılır? 0

İcra Sorgulama Nasıl Yapılır?

Dava dosyaları gibi icra dosyası da sorgulamanız mümkün. Adınıza açılan her hangi bir icra dosyası hakkında bilgi almak ve detaylara ulaşabilmek adına icra sorgulama yapılabilir. Tebligatın tarafınıza ulaşmaması sonucu itiraz hakkınızın geçmemesi adına icra...

İcranın Geri Bırakılması Şartları Nelerdir? 0

İcranın Geri Bırakılması Şartları Nelerdir?

İcralık olan birçok vatandaş icranın geri bırakılması konusunda araştırmalar yapmaktadır. Tehiri icra olarak da bilinen icranın geri bırakılması durumu ilam niteliğinde olan belgelere dayanılarak icra takibinde olan durumun teminat gösterilerek Yargıtay’dan karar alınarak dosya...

İcrada Güvenli Ödeme Yöntemleri Nelerdir? 0

İcrada Güvenli Ödeme Yöntemleri Nelerdir?

İcra işlemlerinde eline tebligat ulaşan kişi borçla alakalı olarak icrada güvenli ödeme yöntemleri ile ilgili bilgi edinmek isteyebilir. Bilgi edinmek istemesinin nedeni de daha sonra aynı sorundan dolayı icra ile karşı karşıya kalmamak veya...

İcra Ödemeyi Yaptıktan Ne Kadar Süre Sonra Kalkar? 0

Ödeme Sonrası İcra Kalkma Süresi

Alacaklıların, alacaklarını almaması üzerine İcra dairesine başvuru yapması sonucu alacak takibi başlatılır, ödeme sonrası icra kalkma süresi ise ifa ile olur. İcra Dairesi tarafından borçluya tebligat gönderilir ve ödeme emri tebliğ edilir. Alacaklı mal...

İcra Ödemeleri Taksit Yapılıyor Mu? 0

İcra Ödemeleri Taksit Yapılıyor Mu?

İcra konusunda icra ödemeleri taksit yapılıyor mu? sorusu sıklıkla sorulan sorulardan biridir. İcra Ödemelerinde Taksit Olanağı Var mı? Çok sık sorulan sorulardan biri de icra ödemeleri taksit yapılıyor mu? Sorusudur. İcra ödemelerinde taksit olanağı...

İcra Feragat Dilekçesi Nasıl Yazılır? 0

İcra Feragat Dilekçesi Nasıl Yazılır?

İcra konuları arasında yer alan icra feragat dilekçesi alacaklı tarafından harcı yatırılmak sureti ile kısmi, icra takibinden ya da alacağın tamamından feragat anlamını taşır. Bunun için alacaklı feragat dilekçesi yazmalı ve feragat harcını yatırarak...

İcra Faiz Hesaplamaları Nasıl Yapılıyor? 0

İcra Faiz Hesaplamaları Nasıl Yapılıyor?

İcra dosyasına istinaden yapılmak istenen ödemelerde icra faiz hesaplama işlemi bazı kriterler göz önünde bulundurularak hesaplanmaktadır. Dosya kapak hesabı da denilen yasal faiz hesaplama yönteminde; İcra Dairesi’nde açılan dosya tarihi süresinden, ödeneceği tarihe göre...

İcra Erteleme Talebinde Bulunabilir Miyim? 0

İcra Erteleme Talebinde Bulunabilir Miyim?

Tarafına icra takibi açılan borçlu bazı durumlarda icra erteleme talebinde bulunabilir. Bu hak Devlet tarafından önemli sayılan haller nedeniyle, borçlunun hukuki anlamda zarar görmesini engellemek adına verilmiştir. Erteleme talebi onaylanan borçluya verilen bu süre...

İcra Dosyası Nasıl Sorgulanır? 0

İcra Dosyası Nasıl Sorgulanır?

Borcu olup da icraya düşen kişiler icra dosyası sorgulama yaparlar. Bu işlem hangi icra müdürlüklerine hangi dosya numarası ile borçlu olduklarını ortaya çıkaracaktır. İcra mahkemelerindeki tüm borçları turkıye.gov.tr yani e devlet üzerinden sorgulamak mümkündür....

İcra Dosya Faizi Ne Kadardır? 0

İcra Dosya Faizi Ne Kadardır?

İcraya konu takip için icra dosya faizi türleri ayrı olarak hesaplanmaktadır. İcra dosyasının güncel tutar üzerinden hesaplanmasına avukat vekâlet ücreti de dâhil edilebilir. İşlenmiş faiz, temerrüt faizi ve diğer faizler aksi belirtilmemişse belirlenen oranlarda...

İcra Alt Limiti Var Mıdır? 0

İcra Alt Limiti Var Mıdır?

Alacaklara ait bulunan para, teminat, kambiyo senedi, sözleşme ya da mahkeme kararına yönelik takipler açmak adına belirlenen bir icra alt limit yoktur. İcra takibinde alacaklı ve borçlu ilişkisi öne çıkar. Bu ilişkide mağdur taraf...

İcra Dosyası Nasıl Kapatılır? 0

İcra Dosyası Nasıl Kapatılır?

İcra mahkemelerinde haklarında icra dosyası açılan kişilerin icra dosyası kapatma işlemini yapmaları şarttır. Bu işlemin yapılmaması mali özgürlüğü kısıtlayan bir konudur. Kişilerin yeniden bankalardan kredi kullanması, taksitle alışveriş yapılırken geçmiş dönem borçlarının kredibilite sorgulamasında...