Borç Ödeme Muhtırası

Taşınmaz Açık Artırma İlan Örneği

Bu Yazıda Neler Var?

İcra takibi başlattıktan sonra dosyada her hangi bir masraf yapmadan borçluyu ödemeye davet etmek için kullanabileceğiniz aşağıdaki borç ödeme muhtırası nı borçlunuzun bilgilerini ekleyerek icra kanalı ile gönderebilirsiniz.

 

 

Borç Ödeme Muhtırası Örneği


              T.C.
İSTANBUL
…İCRA MÜDÜRLÜĞÜ
Dosya No:……….Esas

ÖDEME MUHTIRASI

BORÇLU VE ADRESİ:

BORÇ MİKTARI : TL

Yukarıda numarası yazılı olan dosyamızda tahakkuk eden ve yazılı borç miktarnı işbu muhtıranın tarafınıza tebliğinden itibaren ÜÇ GÜN içinde dosyamıza ödemeniz, borcun ödenmemesi halinde menkul malarınızın borç kadarı İİK.nun 85.maddesi gereğince haczedilecek İİK.88 madde gereği muhafaza altına alınacak ve satılacaktır.Ayrıca yapılacak masraflar da borca ilave edileceği hususu tarafınıza tebliğ ve ihtar olunur.15.Mayıs.2018

İst……İcra Müd. Yrd.


 

Bloga e-posta ile abone ol

Bu bloga abone olmak ve e-posta ile bildirimler almak için e-posta adresinizi girin.

Diğer 593 aboneye katılın

İlk yorum yapan olun

Yorum, Görüş ve Önerileriniz Tüm Okuyucular ve Bizim İçin Çok Önemli !