08:00 - 19:00

Pazartesi – Cuma. Çalışma Saatlerimiz

0216 576

Müşteri Hizmetleri

Facebook

Twitter

Ara
0 Sepet
  • Sepette ürün yok
 

BLOG

Bu Bölümde Duyuru & Bilgilendirme Yazılarımızı Bulabilirsiniz

Esnaf Sanatkarlar Odası Adres Sorma Müzekkeresi

Esnaf-Sanatkarlar -Odası- Adres- Sorma- Müzekkeresi

Esnaf Sanatkarlar Odası Adres Sorma Müzekkeresi Esnaf sanatkarlar odası adres sorma müzekkeresi ile icra takibi başlattığınız borçlunuz olan  firmanın adres tespiti için kullanabilirsiniz. Borçlu firma esnaf sanatkarlar odasına bağlı ise aşağıdaki müzekkere ile şirketin adresini öğrenebilirsiniz. Ancak borçlu şirket adres değişikliği yaptıktan sonra esnaf ve sanatkarlar odasına adres değişikliğini bildirmedi ise, size gelecek olan cevapta da eski yani  elinizdeki son adresi içeren bir kayıt yollanacaktır.  T.C. İSTANBUL ...

Devamını Oku

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMA KARARI İPTAL DAVASI

GÖREVDEN-UZAKLAŞTIRMA -KARARI- İPTAL- DAVASI

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMA KARARI İPTAL DAVASI Devlet memurları çalıştıkları kurum her nerede olursa olsun çeşitli nedenlerle görevlerinden uzaklaştırılabilirler. Bu konu son zamanlarda tüm devlet memurları arasında korkulu bir rüya haline gelip, devlet kapısında çalışan herkes haklı ya da haksız gerekçelerle uzaklaştırılır mıyım diye korkmaktadır. Öncelikle şunu belirtelim ki uzaklaştırma yasalarda da belirtildiği gibi tamamen tedbir amaçlı uygulanan bir yöntemdir ve kişinin suçlu ya da haksızlığına dair bir kanıt oluşturmaz. Suç konusunda bir yaptırım uygulatamaz. Devlet kurumlarında çalışan kişilerin iş yerinden uzaklaştırılma sebepleri şunlar olabilir:Çalışan kişinin görev süresinde kurumdaki diğer çalışanlar ya da hizmet alanlara bir zarara vereceği şüphesiyle tedbir amaçlı uzaklaştırma...

Devamını Oku

BOŞANMA DAVASI SÜREÇLERİ

BOŞANMA-DAVASI-SÜREÇLERİ

Kişiler karşılıklı anlaşarak ya da tek taraflı istem sonucu boşanma işlemlerini başlattığında onları zorlu bir boşanma süreci beklemektedir. Bu süreci mümkün olan en kısa sürede ve kolaylıkla atlatmak istiyorsanız yazımızı okumanızda fayda var. Boşanmak için karar verdiğinizde bu sürece başlarken ilk yapmanız gereken hukuki işlemlerde size yardım edecek ve mağduriyetinize engel olacak bir avukat bulmak. İyi bir avukatla işlemlerinizi çok daha kolaylaştırabilirsiniz. Eğer kişiler isterse avukatları olmadan da boşanma süreci ni atlatabilirler. Boşanmak için illa avukat tutmak gibi bir zorunluluk yoktur. Boşanma Davası Nasıl Açılır? Dava açmak istendiğinde çiftin son 6 ay boyunca ikamet ettiği, ya da çiftlerden herhangi birinin yaşamakta olduğu bölgenin...

Devamını Oku

89/3 Üçüncü Haciz İhbarnamesi

Üçüncü- Haciz- İhbarnamesi

89/3 Üçüncü Haciz İhbarnamesi 89/3 Üçüncü Haciz İhbarnamesi  89/1 ve 89/2 haciz ihbarnamelerine süresinde veya hiç cevap verilmemiş ise gönderilmektedir. Üçüncü şahsa gönderilecek olan 89/3 üçüncü haciz ihbarnamesinde birinci ve ikinci haciz ihbarnamelerinin tebliğ tarihleri mutlaka yazılmalıdır. Üçüncü şahıs 89/3 üçüncü haciz ihbarnamesi nin tebliğinden itibaren  15 gün içinde menfi tespit davası açmaması halinde  zimmetinde sayılan para yada malın teslimini icra müdürlüğüne yapması gerekir. Yasal süresinde teslim etmemesi durumunda mal veya para cebri icra yolu ile alınacaktır.  Ayrıca İİK. m.65 gereği kusuru olmaksızın ikinci haciz ihbarnamesine itiraz edememiş üçüncü şahıs gecikmiş itirazda da bulunabilir. Üçüncü şahsın 15 gün içinde menfi tespit davası açması...

Devamını Oku

89/2 İkinci Haciz İhbarnamesi

İkinci -Haciz -İhbarnamesi

89/2 İkinci Haciz İhbarnamesi ni daha önce üçüncü şahsa yolladığınız 89/1 haciz ihbarnamesine zamanında cevap vermemesi yada itiraz etmemesi durumunda yollayabilirsiniz. Üçüncü şahıs, 89/1 birinci haciz ihbarnamesine süresinde itiraz etmez yada cevap vermez ise, devamında 89/2 ikinci haciz ihbarnamesi gönderilmektedir. Üçüncü kişiye gönderilecek ikinci haciz ihbarnamesinde, birinci haciz ihbarnamesindeki bilgilerin yanında birinci haciz ihbarnamesinin tebliğ tarihi; 7 gün içinde itiraz edilmemesi nedeniyle borcun üçüncü kişinin zimmetinde ve malın yedinde sayıldığı bildirilir. ikinci haciz ihbarnamesine cevap verilmemesi veya itiraz edilmemesi durumunda mal ve ya paranın üçüncü şahsın zimmetinde sayılarak kesinleşir ve 89/3 üçüncü haciz ihbarnamesi gönderilir.    89/2 İkinci Haciz İhbarnamesi ÖrneğiÖrnek 21**  T.C. İSTANBUL ...

Devamını Oku

89/1 Birinci Haciz İhbarnamesi

Birinci -Haciz -İhbarnamesi- Örneği

89/1 Birinci Haciz İhbarnamesi  ile dosya borçlusunun üçüncü şahıslarda bulunan hak ve alacaklarının haczinde uygulamak üzere kullanabilirsiniz. birinci haciz ihbarnamesi ile borca yeter tutardaki borçlunun alacağını tespit ettiğiniz kurum ve kuruluşlara bu ihbarnameyi icra müdürlüğünden talep ederek yollayabilirsiniz. Birinci haciz ihbarnamesini tebliğ alan üçüncü şahsın 7 günlük itiraz veya cevap süresi bulunmaktadır. Yasal süresi içinde itiraz yada cevap verilmeyen 89/1 birinci haciz ihbarnamesinin devamında ikinci haciz ihbarnamesi gönderilir. Haciz müzekkeresini gönderebilmeniz için gerekli olan 89/1 Birinci Haciz İhbarnamesi Talebi ni aşağıda bulabilirsiniz.Haciz İhbarnamesi Nasıl GönderilirBirinci haciz ihbarnamesi icra dosyasının kesinleşmesinin ardından borçlunun alacağı olduğu kişiler, şirketler, kurumlar ve mevduatının olduğu bankalara gönderilir....

Devamını Oku

BİLİRKİŞİ RAPORUNA İTİRAZ

BİLİRKİŞİ -RAPORUNA- İTİRAZ

BİLİRKİŞİ RAPORUNA İTİRAZ Herhangi bir davanız olduğunda mahkeme çeşitli sebeplerle bir bilirkişiden rapor isteyebilir. Genelde bilirkişi raporuna gerek duyulan hususlar; özel ve teknik bilgi gerektiren alanlar, ve ya herhangi bir konuda uzman olan kişinin yorum yapması gerekliliği olabilir. Mahkeme kendi kararıyla ya da taraflardan birinin isteğiyle bilirkişi raporu talep edebilir. Bu başvuruya bilgisi dahilinde sözlü ya da yazılı cevap veren bilirkişi konuya göre birçok farklı alanda olabilir. Eğitim, sağlık, araçlar, mühendislik vb. birçok davada konuya göre bilirkişiden yardım alınabilir. Rapor istenen konuda gerekli dokümanla birlikte rapor sunan bilirkişi istendiği takdirde mahkemeye gelerek hakim ve yargılananların sorularına cevap vermelidir. Bilirkişi Raporu Doğru Olmak...

Devamını Oku

NİŞAN BOZULMASINDA MADDİ MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ

nişan-bozulmasında-maddi-manevi-tazminat-talebi

NİŞAN BOZULMASINDA MADDİ MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ Evlilik kurumu, Türk örf ve adetlerinde oldukça önemli ve kutsal bir kurumdur. Evliliğe karar vermiş bireyler söz verme anlamı taşıyan, evlilik öncesinde nişan olayını gerçekleştirirler. Nişan; bireylerin kendilerini daha iyi tanımasını sağlayan süreçtir. Bu sürecin süresi bireylere bağlı olmak üzere değişmektedir. Söz vermek anlamını da taşıyan nişanda bireylere yüzük takılır. Toplumumuza yerleşmiş ve önemli bir yere sahip olan bu örfün, Türk Hukuku’nda da toplum sistematiği gereği nişan ve nişanlılık süreci ile ilgili yasal düzenlemeleri yapılmıştır. Bu yasalardan biri de Türk Medeni Kanunu’nun Evlilik Hukuku’na ait ikinci kitabında bulunan 118. Madde‘dir. 118. Maddede “Nişanlanma, evlenme vaadiyle olur.” diyerek nişanın yasalar önünde ne şekilde sayılacağı...

Devamını Oku

MÜKERRER NÜFUS KAYITLARININ DÜZELTİLMESİ

MÜKERRER -NÜFUS -KAYITLARININ -DÜZELTİLMESİ -DAVASI

MÜKERRER NÜFUS KAYITLARININ DÜZELTİLMESİ DAVASI Evlilik kurumu oldukça kutsal ve manevi bir kurumdur. Evlilik dediğimiz olay, bizim örf ve adetlerimizde köklü bir yere sahiptir. Evlenme işlemi iki şekilde gerçekleşir. Bunlar; imam nikâhı ve resmi nikâhtır. İmam nikahı çok eski zamanlardan günümüze kadar gelmiş bir nikahtır. Dinimizce  olması gereken bir nikâh türüdür ve resmi nikâhtan önce veya resmi nikâhla aynı gün kıyılmaktadır. İmam nikahında herhangi bir devlet memuru yoktur. Dini şartlar esas alınarak dini hoca ile eşler arasında ve şahitlerle birlikte kıyılan bir nikâhtır. Resmi nikâh ise eşlerin katılmasının zorunlu olduğu resmi belge ve evraklarla evliliğin onaylandığı, nikâh memuru tarafından kıyılan nikâh...

Devamını Oku