08:00 - 19:00

Pazartesi – Cuma. Çalışma Saatlerimiz

0216 576

Müşteri Hizmetleri

Facebook

Twitter

Ara
0 Sepet
  • Sepette ürün yok
 

BLOG

Bu Bölümde Duyuru & Bilgilendirme Yazılarımızı Bulabilirsiniz

Haksız Rekabet / Yargıtay 11. Hukuk Dairesi

Asliye Ceza Mahkemesi tarafından arşiv kaydının silinmesine karar verilmiş ise de, adli sicil ve arşiv kayıtlarının silinmesi işleminin münhasıran Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünce yapılması gerektiği gözetilmeden, yazılı şekilde karar verilmesi /Yargıtay 4. Ceza Dairesi

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi 2016/10735 E. 2018/1343 K. K. Tarihi: 22/02/2018 Mahkeme: Ticaret Mahkemesi Konu : Haksız Rekabet Özet: Şikayet ve başvuru haklarını kullanan davalının iddia edilen beyan ve eylemleri, TTK'nin 55.1.a.1 kapsamında yanlış, yanıltıcı veya gereksiz yere incitici mahiyette olmadığı gibi, TTK'nin 55/1.b.1 anlamında da müşterilerle kendisinin bizzat sözleşme yapabilmesi için, onları başkalarıyla yapmış oldukları sözleşmelere aykırı davranmaya yöneltmek mahiyetinde de sayılamayacağı ve bu itibarla haksız rekabet teşkil etmeyeceği nazara alınmaksızın yanılgılı değerlendirmeye dayalı, yazılı şekilde hüküm tesisi doğru olmamış, bozmayı gerektirmiştir.Karar: Davacı vekili, davalının 2008 yılından itibaren müvekkili hakkında gerçeğe aykırı beyanlarda bulunarak müvekkilini kötülediğini, sigorta şirketlerini müvekkili ile sözleşmelerini sona erdirerek kendisiyle...

Devamını Oku

Hırsızlık, resmi belgede sahtecilik / Yargıtay 2. Ceza Dairesi

Asliye Ceza Mahkemesi tarafından arşiv kaydının silinmesine karar verilmiş ise de, adli sicil ve arşiv kayıtlarının silinmesi işleminin münhasıran Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünce yapılması gerektiği gözetilmeden, yazılı şekilde karar verilmesi /Yargıtay 4. Ceza Dairesi

Yargıtay 2. Ceza Dairesi 2018/866 E. 2018/2376 K. K. Tarihi: 07/03/2018 Mahkeme: Ağır Ceza Mahkemesi Konu: Hırsızlık, resmi belgede sahtecilik Özet: Suçun gece vakti işlendiğinin anlaşılması karşısında; sanıklar hakkında hırsızlık suçundan hükmolunan cezanın 5237 sayılı TCK'nın 143/1. maddesiyle artırılması gerektiğinin gözetilmemesi, eylemin tamamlandığının anlaşılması karşısında, eylemin teşebbüs aşamasında kaldığı belirtilerek 5237 sayılı TCK'nın 35. maddesi uygulanmak suretiyle sanıklar hakkında eksik ceza tayin edilmesi, sanık hakkında 5237 sayılı TCK'nın 58. maddesi uyarınca tekerrür hükümlerinin uygulanması gerektiğinin gözetilmemesi nedenlerinden dolayı bozma kararı verilmiştir.Karar: Katılan vekilinin sanıklar hakkında resmi belgede sahtecilik suçundan verilen düşme kararına ilişkin temyiz istemi hakkında yapılan incelemede;Katılan vekilinin, olayda kullanılan araçlardan birinde sahte plakalar...

Devamını Oku

Alacak Davası / Yargıtay 13. Hukuk Dairesi

Asliye Ceza Mahkemesi tarafından arşiv kaydının silinmesine karar verilmiş ise de, adli sicil ve arşiv kayıtlarının silinmesi işleminin münhasıran Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünce yapılması gerektiği gözetilmeden, yazılı şekilde karar verilmesi /Yargıtay 4. Ceza Dairesi

Yargıtay 13. Hukuk Dairesi 2017/9811E. 2017/9811 K. K. Tarihi: 25/01/2018 Mahkeme: Tüketici Mahkemesi Konu : Alacak Davası Özet: Dava, satış esnasında sunulan katalog, proje ve tanıtımlarda belirtilen ancak bunlara uygun olarak yapılmayan veya eksik yapılan işler nedeni ile davacının satın aldığı dairede oluşan değer kaybının ödetilmesi istemine ilişkindir. Mahkemece, hükme esas alınan raporu düzenleyen bilirkişi heyetinden “gizli ayıp” olarak nitelendirilen imalatlara ilişkin ayıpların ihbarının süresinde yapılıp yapılmadığı hususunda ayıpların niteliği ve ortaya çıktıkları zaman dilimi ve tarafların delilleri dikkate alınarak taraf ve yargı denetimine esas gerekçeli ek rapor tanzimi sağlanarak hasıl olacak sonuca uygun bir karar verilmesi gerekir.Karar: Davacı, davalı TOKİ'nin, dava dışı müteahhite...

Devamını Oku

2019 Yılı Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi

2019-Yılı-Avukatlık-Asgari-Ücret-Tarifesi

Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından: AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ GENEL HÜKÜMLERAmaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Mahkemelerde, tüm hukuki yardımlarda, taraflar arasındaki uyuşmazlığı sonlandıran her türlü merci kararlarında ve ayrıca kanun gereği mahkemelerce karşı tarafa yükletilmesi gereken avukatlık ücretinin tayin ve takdirinde, 19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanunu ve bu Tarife hükümleri uygulanır. (2) Taraflar arasında akdi avukatlık ücreti kararlaştırılmamış veya kararlaştırılan akdi avukatlık ücretinin geçersiz sayılması halinde; mahkemelerce, dava konusu edilen tutar üzerinden bu Tarife gereğince hesaplanacak avukatlık ücretinin altında bir ücrete hükmedilemez. Bu Tarife Avukatlık Kanununun 164 üncü maddesinin dördüncü fıkrası doğrultusunda gerçekleştirilecek olan akdi avukatlık ücreti belirlenmesinde sadece...

Devamını Oku

Aleyhe hükmedilen vekâlet ücreti nedeniyle adil yargılanma hakkının ihlali.

Asliye Ceza Mahkemesi tarafından arşiv kaydının silinmesine karar verilmiş ise de, adli sicil ve arşiv kayıtlarının silinmesi işleminin münhasıran Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünce yapılması gerektiği gözetilmeden, yazılı şekilde karar verilmesi /Yargıtay 4. Ceza Dairesi

Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi 1. Bölüm Başvuru No:​2015/19729 Karar Tarihi: 4.7.2018 Mahkeme: Tüketici Mahkemesi Konu: Aleyhe hükmedilen vekâlet ücreti nedeniyle adil yargılanma hakkının ihlali. Özet: İşçi olduğunu beyan eden ancak geliri ve ekonomik durumu hakkında herhangi bir açıklamada bulunmayan başvurucunun aleyhine hükmedilen 750 TL vekâlet ücretinin kendisine ciddi anlamda zarar verdiği ve kendisi için ne denli önemli olduğu hususunda herhangi bir açıklamasının da olmadığı gözetildiğinde önemli bir zararı olduğu kanaatine ulaşılamamıştır. Karar:1- Başvurucu 29/3/2013 tarihinde bir banka ile ihtiyaç kredisi sözleşmesi yapmıştır. Banka yapılan sözleşmeye dayalı olarak başvurucudan tahsis ücreti adı altında 152,25 TL tahsil etmiştir.7. Başvurucu, tahsis ücreti adı altında tahsil edilen miktarın haksız olduğu...

Devamını Oku

Kasten Yaralama / Yargıtay 3. Ceza Dairesi Kararı

Asliye Ceza Mahkemesi tarafından arşiv kaydının silinmesine karar verilmiş ise de, adli sicil ve arşiv kayıtlarının silinmesi işleminin münhasıran Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünce yapılması gerektiği gözetilmeden, yazılı şekilde karar verilmesi /Yargıtay 4. Ceza Dairesi

Yargıtay 3. Ceza Dairesi 2018/3422 E. 2018/7596 K K. Tarihi: 25.04.2018 Mahkeme: Ağır Ceza Mahkemesi Konu: Kasten Yaralama Özet: Sanık hakkında verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararına itiraz üzerine merci tarafından 5271 sayılı Kanunun 231/5-14. fıkralarındaki koşullar kapsamında denetlenerek, somut olayda hükmün açıklanmasının geri bırakılması koşullarının bulunup bulunmadığı, ceza miktarı, daha önceden kasıtlı bir suçtan mahkumiyet, zararın giderilip giderilmediği, suçun inkılap yasasında belirtilen suçlardan bulunup bulunmadığı ve denetim süresinin doğru tayin edilip edilmediği gibi hususlara ilişkin hukuka aykırılıklar nedeniyle denetim yapılabilmesinin, açıklanması geri bırakılan hükmün içeriğine ilişkin olan hukuka aykırılıkların denetlenememesinin, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine ek 7 numaralı protokol'ün 2. maddesinde “Cezai konularda iki dereceli...

Devamını Oku

Ağrı İcra Müdürlüğü İban ve Telefon Numaraları

Asliye Ceza Mahkemesi tarafından arşiv kaydının silinmesine karar verilmiş ise de, adli sicil ve arşiv kayıtlarının silinmesi işleminin münhasıran Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünce yapılması gerektiği gözetilmeden, yazılı şekilde karar verilmesi /Yargıtay 4. Ceza Dairesi

Ağrı icra iban numaraları ve Ağrı icra telefon numaralarına buradan ulaşabilirsiniz. Ağrı Adliyesi Adres ve Telefon Numaraları Erzurum Caddesi Adalet Sarayı Ağrı Telefon : 0472 215 15 86 215 17 49 Faks : 0472 215 30 15 215 75 05 e-mail : agricbs@adalet.gov.tr    Ağrı İcra Müdürlüğü İban Numarası Vakıfbank TR630001500158007290491939...

Devamını Oku

Amasya İcra İban Numaraları ve Amasya İcra Telefon Numaraları

Asliye Ceza Mahkemesi tarafından arşiv kaydının silinmesine karar verilmiş ise de, adli sicil ve arşiv kayıtlarının silinmesi işleminin münhasıran Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünce yapılması gerektiği gözetilmeden, yazılı şekilde karar verilmesi /Yargıtay 4. Ceza Dairesi

Amasya icra iban numaraları ve Amasya icra telefon numaralarına buradan ulaşabilirsiniz. Amasya Adliyesi Adres ve Telefon Bilgileri 0358 218 41 50 DAHİLİ : 2397 - 2253 - 2246 Amasya İcra Müdürlüğü İban Numarası Vakıfbank Amasya Şubesi Hesap Adı : Amasya İcra DairesiIBAN NO : TR48 0001 5001 5800 730 662 31 15 Vergi Kimlik No: 069 074 28 14 Emanet Hesapları:Vakıfbank Amasya ŞubesiHesap Adı : Amasya İcra Dairesi MüdürlüğüIBAN NO : TR48 0001 5001 5800 730 662 31 15Vergi Kimlik No: 069 074 28 14...

Devamını Oku

Yurt Dışı Tebligat ve İstinabe Taleplerinde Uyulması Gereken Usul ve Esaslara Dair Tebliğ

Banka Haciz Müzekkeresi Örneği

Resmi GazeteSayı : 30638TEBLİĞAdalet Bakanlığından: YURT DIŞI TEBLİGAT VE İSTİNABE TALEPLERİNDE UYULMASI GEREKEN USUL VE ESASLARA DAİR TEBLİĞ Yabancı ülkelerden tebliğ ve istinabe istemi ile ilgili olarak 2019 yılında yapılacak uygulamada: I. Yurt dışı tebligat ve istinabe işlemlerinde, Bakanlığımızca bu konuda çıkartılan ve 16/11/2011 tarihinde yürürlüğe giren 63/2 ve 63/3 sayılı Genelgelerde belirtilen usul ve esaslar ile açıklanan hususların göz önünde tutulması,II. Yurt dışı tebligat ve istinabe taleplerinde tebligat mevzuatı uyarınca her tebligat ve istinabe talebi için,A. Tebligat talebinde;1) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) için 38 TL posta gideri alınması;a) 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanununun 25/a maddesi gereğince tebliğ talebinde bulunulması...

Devamını Oku

Becayiş Dilekçe Örneği 2019

Becayiş Dilekçe Örneği 2019

Becayiş Nedir Neden Uygulanır ? Becayiş karşılıklı olarak yer değiştirmeye denir. Becayişin 657 sayılı Kanunun 73' üncü maddesinde gerekli tanımı yapılmıştır. Becayiş yetkili amirlerce uygun görülmesi halinde aynı kuruma ait başka bölgelerde bulunan ve aynı sınıftaki memurların karşılıklı olarak yer değiştirmeleri mümkündür.Öğretmenler ve sağlık personeli zorunlu hizmete tabidir. Bu nedenle zorunlu hizmet gören personelin becayiş isteyeceği ilinde zorunlu hizmet bölgesi kapsamında olması gerekmektedir. Becayiş Dilekçe Örneği Aşağıdaki Linkten İndirebilirsiniz becayis_dilekce_ornegi-2019 ...

Devamını Oku