08:00 - 19:00

Pazartesi – Cuma. Çalışma Saatlerimiz

0216 576

Müşteri Hizmetleri

Facebook

Twitter

Ara
0 Sepet
  • Sepette ürün yok
 

BLOG

Bu Bölümde Duyuru & Bilgilendirme Yazılarımızı Bulabilirsiniz

Maaş Haczine Cevap Dilekçesi Örneği

 Maaş- Haczine- Cevap- Dilekçesi- Örneği

Maaş Haczine Cevap Dilekçesi Örneği ile maaşına haciz gelen ve yanınızda halen çalışmakta olan personelinizin son durumunu ve maaşına haciz konduğunu ilgili icra müdürlüğüne bildirerek cevap verebilirsiniz. Cevap dilekçesini teslim ederken mutlaka ekine şirket yetkilisinin imza sirkülerini eklemeyi unutmayınız.Maaş haczi gelen personel işten ayrılmış yada sizin tarafınızdan işten çıkartılmış ise aşağıdaki Maaş Haczine Cevap Dilekçesi Örneği ni  düzelterek personelin işten ayrıldığını veye işten çıkartıldığını, ayrılış veya işten çıkartılış tarihini yazarak ve muhasebecinizden temin edebileceğiniz sigorta çıkış belgesi  ve size ait imza sirkülerini ekleyerek ilgili icra müdürlüğüne teslim edebilirsiniz.T.C. İSTANBUL ANADOLU ...

Devamını Oku

Maaş Haczi Fek Müzekkeresi Örneği

Maaş Haczi Fek Müzekkeresi Örneği

Maaş haczi fek müzekkeresi örneği ile daha önce maaşına haciz koyduğunuz borçlunun  maaşında bulunan haczin kaldırılması için kullanabilirsiniz. Bu müzekkereyi borçlunun çalıştığı iş yerine yollamadığınız taktirde iş yeri borçlunun maaşından kesinti yapmaya devam edeceği için borçluyu mağdur edebilirsiniz.  Borcu bitmesine rağmen maaşından kesinti yapılan borçlu fazla kesilen bu tutarı icra dosyasından geri alabilir.Dosya borçlumuza maaş haczi yollamak için maaş haczi müzekkeresi başlıklı yazımı buradan okuyabilirsiniz.           Maaş Haczi Fek Müzekkeresi Örneği T.C. İSTANBUL ANADOLU ...

Devamını Oku

Nüfus Müdürlüğünden Adres Sorma Müzekkeresi

Nüfus Müdürlüğünden Adres Sorma Müzekkeresi

Nüfus Müdürlüğünden Adres Sorma Müzekkeresi,  mernis veya iş adresini tespit edemediğiniz borçluların adres tespiti için faydalı olabilecek bir müzekkere örneğidir. Borçlunun kimlik bilgilerine yer vererek yolladığımız bu müzekkere ile nüfus müdürlüğüne kayıtlı olan son adresini kolayca öğrenebilirsiniz.  Borçlunun adres bilgisine ulaşmanın farklı bir yolu da GSM operatörlerine müzekkere ile sormaktır. Bununla ilgili müzekkere örneklerine buradan ulaşabilirsiniz.               Nüfus Müdürlüğünden Adres Sorma Müzekkeresi T.C. İSTANBUL ANADOLU ...

Devamını Oku

İİK 100. Madde Cevap Müzekkeresi

İİK 100. Madde Cevap Müzekkeresi

İİK 100. Madde Cevap Müzekkeresi ile hacizli menkul ve gayrimenkuller  üzerinde başka dosyalara ait hacizlerin devam edip etmediğini öğrenebilirsiniz. İİK 100. madde cevabı toplamak, dosyanız dan hacizli bulunan bir taşınmaz için satışa başlarken yapmanız gereken bir işlemdir. İlk sırada haciz koyduğunuz taşınmazı satışa çıkartabilmek için öncelikle son tapu kaydını isteyerek taşınmazın üzerindeki hacizleri tespit etmelisiniz. Daha sonra tespit ettiğiniz tüm hacizlere ait icra dosyalarına İİK 100 madde malumatı sormak için kendi dosyanızdan karar alırsınız ve sizden sonraki tüm hacizli dosyalardan topladığınız bu malumatları kendi dosyanıza koyarsınız ve satış işlemi için gerekli diğer işlemlere geçebilirsiniz.Aşağıdaki müzekkere örneği İİK 100. madde sorduğunuz...

Devamını Oku

Sahte Fatura Düzenlemek

yüksek-mahkeme-kararları

Yargıtay 11. Ceza Dairesi 2017/3653 E. - 2017/3482 K.T. 08.05.2017 Mahkemesi: Asliye Ceza Mahkemesi KONU: Sahte Fatura Düzenlemek ÖZET: Sahte fatura düzenleme suçunda mükellef şirket tarafından düzenlenen kanaat oluşturacak sayıda fatura aslı ya da onaylı suretinin temin edilip dosya arasına konulması ve incelenerek 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nunda öngörülen şekil şartlarını taşıyıp taşımadığının tespit edilmesi gerekmektedir.KARAR: Sanık hakkında “2006 ve 2007 takvim yıllarında sahte fatura düzenlemek” suçlarından açılan kamu davasında, sanığın suçlamaları kabul etmemesi, dosya içerisinde adı geçen takvim yıllarında düzenlenmiş herhangi bir fatura aslı yada suretine rastlanılmaması, sahte fatura düzenleme suçunda suçun maddi konusunun fatura olması ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 227. maddesinin 3....

Devamını Oku

Emeklilik İkramiyesinin Güncellenerek Ödenmesi

yüksek-mahkeme-kararları

Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi Genel Kurul Başvuru Numarası: 2014/7621 Karar Tarihi: 25/7/2017 MAHKEMESİ: İdare Mahkemesi KONU: Emeklilik İkramiyesinin Güncellenerek Ödenmesi ne İlişkin Yargı Kararının Uygulanmaması Nedeniyle Mülkiyet ve Adil Yargılanma Haklarının İhlali ÖZET:Başvurucunun emekli ikramiyesine hak kazandığı tarihten ödemenin yapıldığı tarihe kadar geçen yirmi beş yıllık süredeki enflasyon oranları dikkate alındığında mülkiyet hakkı kapsamında değerlendirilen söz konusu alacağın değer kaybına uğratılarak ödendiği anlaşılmaktadır. Belirtilen değer kaybının miktarı gözetildiğinde müdahaleyle başvurucuya şahsi olarak aşırı ve olağandışı bir külfet yüklendiği, bu sebeple söz konusu müdahalenin kamunun yararı ile başvurucunun mülkiyet hakkının korunması arasında kurulması gereken adil dengeyi başvurucu aleyhine bozduğu sonucuna varılmıştır.KARAR: Başvurucu 1968-1982 yılları arasında Gençlik ve...

Devamını Oku

Kamu Kurum Ve Kuruluşlarının Taşra Teşkilatı, Lojman

yüksek-mahkeme-kararları

Danıştay 11. Daire 2016/7266 E. - 2017/1316 K.T. 14.02.2017 MAHKEME: İdare Mahkemesi  KONU: Kamu Kurum Ve Kuruluşlarının Taşra Teşkilatı, Lojman ÖZET: İdare Mahkemelerinin valilik, kaymakamlık ve yerel yönetimler ile bakanlıkların ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının taşra teşkilatındaki yetkili organları tarafından kamu görevlileri hakkında tesis edilen geçici görevlendirme, görevden uzaklaştırma, yolluk, lojman ve izinlerine ilişkin idari işlemlerden kaynaklanan uyuşmazlıklarla ilgili olarak verdikleri nihai kararlar, başka kanunlarda aksine hüküm bulunsa dahi, itirazen ilgili mahkemenin bulunduğu yargı çevresindeki bölge idare mahkemesince incelenir.KARAR: Davanın ehliyet yönünden reddi yolunda verilen İdare Mahkemesi kararının; davacı Sendika tarafından, temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'na 6545 sayılı Kanunun 27....

Devamını Oku

2017 YILI AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

2017-YILI -AVUKATLIK- ASGARİ -ÜCRET- TARİFESİ

2019 Güncel Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi İçin Tıklayınız  Avukat ücretleri ne kadar, avukat tutmak ne kadar gibi soruların cevabını merak eden  kişiler için İstanbul barosunun yayınlamış olduğu 2017 Yılı avukatlık asgari ücret tarifesi ni aşağıda paylaşıyorum.  Davanıza, yapılacak olan işlemlere ve anlaşmanıza göre avukatlık ücretlerinin değişiklik gösterebileceğini unutmayınız.2017 YILI AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ BİRİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM Dava ve Takiplerin Dışındaki Hukuki Yardımlarda Ödenecek Ücret 1. Büroda sözlü danışma (ilk bir saate kadar) 275,00 TL Takip eden her saat için 160,00 TL 2. Çağrı üzerine gidilen yerde sözlü danışma (ilk bir saate kadar) 550,00 TL Takip eden her saat için 270,00 TL 3. Yazılı danışma için 550,00...

Devamını Oku

Sebepsiz Zenginleşme/Tazminat

yüksek-mahkeme-kararları

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi 2017/4826 E. - 2017/9393 K.T. 30.05.2017 Mahkemesi: Asliye Hukuk (İş) Mahkemesi KONU: Sebepsiz Zenginleşme/TazminatÖZET: Taraflar arasında araçlı şoför temini yönünden sözleşme yapılmış ve araç sahibi işverenin talimatı ile şoförlük hizmetini yerine getiriyor ise burada karma bir sözleşme vardır. Davalı işçi davacı işverende, şoför olarak çalışmaktadır. Davalı işçi şoför olarak iş görme edimini devam ettirmiş, araç kiralama sözleşmesi dışında ayrı iş sözleşmesi imzalanmış, ücreti ödenmiş, primleri de işveren tarafından yatırılmıştır. Davacı ile 2007-2010 arası karma sözleşme imzalanmıştır. Bu dönemde araç kiralama bedeli ile işçilik ücreti ayrı ayrı ödendiğinden bu ödemelerin mükerrer olduğundan söz edilemeyeceği gibi davalı işçide haklı bir güven...

Devamını Oku

Boşanma İlamı Kesinleşmeden Nafaka Hariç Diğer Alacak Kalemlerinin Talep Edilemeyeceği

yüksek-mahkeme-kararları

Yargıtay 8. Hukuk Dairesi 2017/11899 E.-2017/7826K.T. 29.05.2017 Mahkemesi: İcra Hukuk Mahkemesi KONU: Boşanma ilamı kesinleşmeden nafaka hariç diğer alacak kalemlerinin talep edilemeyeceğiÖZET: Borçlu vekili, icra takibinin dayanağı boşanma ilamı kesinleşmeden nafaka hariç diğer alacak kalemlerinin talep edilemeyeceğini, işlemiş ve işleyecek faize itiraz ettiklerini belirterek icra emri ve takibin iptalini talep etmiştir.KARAR: Mahkemece, takibin dayanağı ilamın maddi ve manevi tazminata ilişkin kısmının ilam kesinleşmeden icra takibine konu edilmesinin mümkün olmadığı gerekçesiyle şikayetin kabulü ile icra emrinden maddi ve manevi tazminat talebi ile bunlara işletilmiş faiz ve ücreti vekaletin çıkartılmasına, icra emrinin bu şekilde düzeltilmesine karar verilmiş olup hüküm alacaklı vekilince temyiz...

Devamını Oku