08:00 - 19:00

Pazartesi – Cuma. Çalışma Saatlerimiz

0216 576

Müşteri Hizmetleri

Facebook

Twitter

Ara
0 Sepet
  • Sepette ürün yok
 

BLOG

Bu Bölümde Duyuru & Bilgilendirme Yazılarımızı Bulabilirsiniz

Karşılıksız Yararlanma

yüksek-mahkeme-kararları

Yargıtay 2. Ceza Dairesi 2018/236 E. 2018/1015 K. K. Tarihi: 12.02.2018 Mahkeme: Asliye Ceza Mahkemesi Konu: Karşılıksız yararlanmaÖZET: İş yerinde kaçak elektrik kullanan sanık hakkında, zararın soruşturma tamamlanmadan önce tazmin edilmesi halinde kamu davası açılamayacağına dair sanığa ihtaratta bulunulup sonucuna göre sanığın hukuki durumunun belirlenmesi gerektiğinin gözetilmemesi.KARAR: Dosya incelenerek gereği düşünüldü; 5237 sayılı TCK’nın 53. maddesinin bazı bölümlerinin iptaline ilişkin Anayasa Mahkemesi’nin 24/11/2015 tarihinde yürürlüğe giren 08/10/2015 gün ve 2014/140 esas, 2015/85 sayılı kararı da nazara alınarak, bu maddede öngörülen hak yoksunluklarının uygulanmasının infaz aşamasında gözetilmesi mümkün görülmüş, dosya içeriğine göre diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiştir. Ancak; 05.07.2012 tarihinden sonra işlenen suçlar bakımından, 6352...

Devamını Oku

İştirak Nafakası Davasının Reddi

yüksek-mahkeme-kararları

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi 2017/16997 E. 2017/18176 K. K. Tarihi: 25.12.2017 Mahkeme : Asliye Hukuk (Aile) Mahkemesi Konu : İştirak nafakası davasının reddi.ÖZET: Dürüstlük kuralına aykırı olduğu gerekçe gösterilerek davanın reddine karar verilmiş ise de davacı her zaman müşterek çocuk için iştirak nafakası talebinde bulunabileceğinden, tarafların sosyal ve ekonomik durumları, müşterek çocuğun yaşı, ihtiyaçları ve TMK’nun 4. maddesindeki hakkaniyet ilkesi de gözetilmek suretiyle müşterek çocuk için uygun bir miktarda iştirak nafakasına hükmedilmesi gerekirken, davanın reddine karar verilmesiKARAR: Taraflar arasındaki iştirak nafakası davasının mahkemece yapılan yargılaması sonucunda, davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün, süresi içinde davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine; temyiz dilekçesinin kabulüne karar...

Devamını Oku

Ağır hasarlı aracı hileyle satan kişiler için Yargıtay’dan kötü haber

Ağır-hasarlı-aracı-hileyle-satan-kişiler-için-Yagıtay'dan-kötü-haber

Yargıtay 13. Hukuk Dairesi, ağır hasarlı aracı hileyle satan kişiler hakkında önemli bir karara vardı. Yargıtay 13. Hukuk Dairesi, ağır hasarlı aracın ayıplarını gizleyerek alıcıyı zarara uğratan satıcının, satış bedelinin yanında zararın tespiti için yapılan masrafları da ödemesi gerektiğine hükmetti.Tekirdağ'da yaşayan bir kişi, 37 bin 700 lira ödeyerek satın aldığı ancak sık sık arıza veren aracını servise götürdü. Ancak burada yapılan kontrolde aracın ağır hasarlı olduğu ve ayıplarının gizlendiği tespit edildi.Bunun üzerine alıcı, araç için ödediği 37 bin 700 lira bedelin yasal faiziyle satıcıdan tahsilini istedi. Çorlu 2. Asliye Hukuk Mahkemesi, davayı kısmen kabul etti. Mahkeme, tanık ifadelerine dayanarak aracın 33...

Devamını Oku

Vefat Eden Kişinin Kredi Kartı ve Kredi Borcunu Kim Öder

Vefat-Eden -Kişinin- Kredi- Kartı- ve- Kredi- Borcunu- Kim- Öder

Vefat Eden Kişinin Kredi Kartı ve Kredi Borcunu Kim Öder  sorusunu cevaplamaya çalışacağım. Son yıllarda milyonlarca insanın kredi ve kredi kartı borçlarına saplandığını maalesef hepimiz biliyoruz. Ancak vefat edenin kredi kartı ve kredi borcu yok sayılmıyor. Siz Vefat Etseniz de Borçlar Yaşamaya Devam Ediyor Vefat eden kişinin kredi kartı ve kredi borcunu kapsayan bir sigortası mevcut değil ise maalesef sorun büyük demektir. Bir çok kişinin kredi ve kredi kartı kullanımında önemsemediği ve yaptırmaktan kaçındığı hayat sigortası işte tamda burada işe yarıyor. Kredi borcunuz veya kredi kartı borcunuz bitmeden vefat etmeniz durumunda, ödenmeyen kredi veya kredi kartı  borcunun bu sigortadan karşılanarak kapatılması sağlanıyor....

Devamını Oku

Araç Haciz Talebi

Araç Haciz Talebi

Aşağıdaki araç haciz talebi ile icra takibi başlattığınız borçlu yada borçluların adına kayıtlı olan araçlara haciz koyabilirsiniz. Araca haciz koyma işlemini yapmak için, icra takibini başlattığınız icra dairesine gidin ve icra dosyanızı çıkartarak boş bir kağıda kendiniz yada bilgisayar aracılığı ile yazdığınız araç haciz talebini koyunuz, önce icra müdür yardımcısından karar almalısınız ve sonrasında icra memuruna dosyanızı vererek uyap/polnet aracılığı ile sorgulama yaptırmalısınız.Önemli Not: icra dosyanızdan araç haczi uygulayabilmek için, dosyanın yani icra takibinin kesinleşmiş ve dosyada her hangi bir itirazın olmaması gerekir. Araç Haciz Talebi ÖrneğiT.C. İstanbul 1.İcra Müdürlüğü Dosya No:2018/...

Devamını Oku

İcra Takibi Nedir

icra-takibi-nedir

Bu yazımda icra takibi nedir sorusuna cevap vermeye çalışacağım. İcra takibi kişinin herhangi bir şahısla yada kurumla olan alışverişi veya ticareti neticesinde, borçlandığı meblağ ayı taahhüt ettiği tarihte ödeyemediği durumda, alacaklının alacağının tahsilini icra müdürlüğünden talep etmek suretiyle başlattığı takibe icra takibi diyebiliriz. İcra takibi ilamlı icra takibi ve ilamsız icra takibi olarak ikiye ayrılır. İlamsız İcra Takibi Nedir Çek, senet, poliçe ve mahkeme ilamı olmadan başlatılan takibe ilamsız icra takibi diyebiliriz. Alacağınızı ispat edecek dayanak belge olmaksızın başlatabileceğimiz icra takibi türüdür. Nasıl yani bir belge olmadan icra takibi nasıl başlatırız dediğinizi duyar gibiyim. Sakin olun. Evet başlatmasına başlatabiliriz ancak her icra...

Devamını Oku

Yargıtay Dosya Sorgulama

yargıyat-dosya-sorgulama

Yargıtay Dosya Sorgulama Kesinleşmemiş davaları bozma yetkisine sahip olan Yargıtay; verdiği emsal kararlardan ötürü, müşteki ve sanıklar için umut ışığı olabiliyor. Davaların sonucu için, Yargıtay dosya sorgulama izni alması gereken davanın tarafları ise; e-devlet kullanıcısı olmaları halinde, UYAP (Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi) üzerinden davalarını takip edebiliyor.Ücretsiz olarak tamamlanan sorgu işlemlerinde; karara bağlanmış dosyalar için, temyiz yoluna ikinci kez başvurulamıyor. UYAP Üzerinden Yargıtay Dosya Sorgulama E-devlet kullanıcısı olan vatandaşların, Adalet Bakanlığı sayfası üzerinden ulaşabildikleri Yargıtay dosya sorgulama eklentisi için; UYAP sistemine, vatandaş bölümünden giriş yapılması gerekiyor. Bu esnada; kimlik bilgilerini doğrulayan e-devlet kullanıcıları; taraf, sanık ya da müşteki oldukları davaların akıbetini öğrenebiliyor.Yargıtay...

Devamını Oku

Rehin Açığı Belgesi Örneği

Rehin Açığı Belgesi Örneği

Rehin Açığı Belgesi Örneği rehinli ipotekli takiplerde çok kullanılan bir belgedir. Rehin açığı belgesi ile rehinli malın satışından gelen tutar borç miktarını karşılamaz ise bu belge ile kalan bakiye borç için borçlu hakkında icra takibine devam etmenize yarayan bir belgedir.   Rehin Açığı Belgesi Örneği   Örnek No:31*              T.C. İSTANBUL ANADOLU ...

Devamını Oku

Yeddieminlik Muhtırası Örneği

Yeddieminlik Muhtırası Örneği

Yeddieminlik Muhtırası Örneği ni haczederek yeddiemin olarak bıraktığınız kişiye bu malların satışından önce gönderdiğiniz bir müzekkeredir. Bu müzekkere ile, yeddiemini haczedilen malların satış günü satışa hazır halde eksiksiz ve tam olarak hazırlaması gerektiğini aksi halde yeddieminliği suistimalden kendisine dava açılacağını bildirirsiniz.   Yeddieminlik Muhtırası Örneği T.C. İSTANBUL ANADOLU ...

Devamını Oku