89/3 Üçüncü Haciz İhbarnamesi

89/3 Üçüncü Haciz İhbarnamesi

89/3 Üçüncü Haciz İhbarnamesi  89/1 ve 89/2 haciz ihbarnamelerine süresinde veya hiç cevap verilmemiş ise gönderilmektedir. Üçüncü şahsa gönderilecek olan 89/3 üçüncü haciz ihbarnamesinde birinci ve ikinci haciz ihbarnamelerinin tebliğ tarihleri mutlaka yazılmalıdır. Üçüncü şahıs 89/3 üçüncü haciz ihbarnamesi nin tebliğinden itibaren  15 gün içinde menfi tespit davası açmaması halinde  zimmetinde sayılan para yada malın teslimini icra müdürlüğüne yapması gerekir. Yasal süresinde teslim etmemesi durumunda mal veya para cebri icra yolu ile alınacaktır.  Ayrıca İİK. m.65 gereği kusuru olmaksızın ikinci haciz ihbarnamesine itiraz edememiş üçüncü şahıs gecikmiş itirazda da bulunabilir. Üçüncü şahsın 15 gün içinde menfi tespit davası açması durumunda dava sonuçlanana kadar zimmetinde olan para yada malı icra müdürlüğüne ödemek zorunda değildir.

 

 


89/3 Üçüncü Haciz İhbarnamesi Örneği


Örnek:21a**

                T.C.
           İSTANBUL
…İCRA MÜDÜRLÜĞÜ
DOSYA:

ÜÇÜNCÜ HACİZ İHBARNAMESİ ( BİLDİRİM)

1-3. KİŞİNİN ADI SOYADI :
:
2-ALACAKLININ ADI SOYADI :

3-BORÇLUNUN ADI SOYADI :
:
4-HACZİN NEYE İLİŞKİN
OLDUĞU VE MİKTARI : . ………..TL

5-İİK.89/1 HACİZNAMESİNİN
TEBLİĞ TARİHİ :

6-İİK.89/2. HACİZNAMESİNİN
TEBLİĞ TARİHİ :

Dosyamız borçlusunun nezdinizde bulunan ( )TL.Alacak veya malı için tarafınıza gönderilen 89/1 ve 89/2 haciz ihbarı tarafınıza tebliğ edilmiş olup, süresinde beyanda bulunmadığınız ve itiraz etmediğinizden,
İşbu 89/3 haciz ihbarnamesinin tebliğinden itiraren zimmetinizde sayılan.( )TL.yi 15 gün içinde İcra dairesine ödemeniz, malı İcra dairesine teslim etmeniz veya bu süre içerinde konutunuzun bulunduğu yerde veya icra dosyasının bulunduğu yerdeki yetkili Mahkemede menfi tespit davası açmanız, aksi takdirde zimmetinizde sayılan borcu ödemeniz veya yeddinizde sayılan malı icra dairesine teslim etmeniz gerekmektedir. Zimmetinizde sayılan parayı veya yeddinizde bulunan malı icra dairesine teslim edmediğiniz takdirde hakknızdaki cebri icraya devam olunacağı,
Menfi tesbit davası açtığınıza ilişkin belgeyi 20 gün içerisinde icra dairesine belgelediğiniz takdirde hakkınızda yürütülen cebri icra işlemleri menfi tespit davasının sonunda verilen kararın kesinleşmesine kadar durur. Bu süre içerisinde 106. maddede belirtilen süreler işlemez.Bu davada takip borçlusuna borçlu olmadığınızı veya malın takip borçlusuna ait olmadığını ispat etmeye mecbursunuz.Açtığınız bu davayı kaybettiğiniz takdirde, mahkemece dava konusu şeyin %40 ından aşağı olmamak üzere tazminata mahkum edileceğiniz ihtar olunur.15/Mayıs/2018

 

İst….İcra Müdür Yrd.


 

You may also like...

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: