103 Davetiyesi Örneği

İcra takibi başlattığınız borçlunun taşınmazına haciz konduktan sonra satışa başlamadan önce borçluya gönderilecek 103 davetiyesi örneği.    

              TC

İSTANBUL ANADOLU

….İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

DOSYA NO: ………………. E.                                               

                                      

                                                             DAVET KAĞIDI 

1- Alacaklının ve varsa vekilinin adı, soyadı ve adresi 
2- Borçlunun ve varsa vekilinin adı soyadı ve adresi  
3- Haczin Yapıldığı Gün ve Saat03/02/2017 tarihinde  örnek İli, örnek İlçesi, örnek Ada örnek Parsel  Daire Niteliğindeki taşınmazına haciz konulmuştur.

 

 

 İcra İflas Kanununun 102. maddesi uyarınca  yapılan haciz sırasında kendiniz veya tebligat kanunu hükümlerine göre tebellüğe yetkili kimse hazır bulunmadığından işbu kağıdın tebliğ tarihinden itibaren sözü edilen kanunun 103 üncü maddesi gereğince (3) gün içinde haciz tutanağını tetkik ve bir diyeceğiniz varsa bildirmeniz için  İcra Dairesine başvurmanız tebliğ olunur.(İİK m.103)                                                                                                                                                                                                                                                                  İcra Müd.Yard.

103 Davetiyesi Talebine Buradan Ulaşabilirsiniz.

HEMEN OKU !

Yeni Başlayanlar İçin Borsada Para Kazanma Rehberi

You may also like...

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: